Snømengdene i fjellet gir rekordlav strømpris

Strømprisen er nærmest i fritt fall og i sommer kan du se fram til en strømpris på 13 øre per kilowattime. – Det er historisk lavt. Strømprisene vil holde seg lave fram mot 2020, tror kraftprodusent.

12. juni og fortsatt store snømengder på innlandet i Nordland. Her fra Lomi i Sulitjelma.

12. juni og fortsatt store snømengder på innlandet i Nordland. Her fra Lomi i Sulitjelma. Vanligvis er det kundene i sør som har den billigste strømmen, men akkurat nå er det Midt- og Nord-Norge som har lavest priser.

Foto: Statskog Fjelltjenesten/ Stein Ove Johannessen

I forrige uke falt strømprisene i Norge med 30 prosent. Størst var fallet i Midt- og Nord-Norge hvor fallet var hele 50 prosent i forhold til fjorårsnivået, ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det dramatiske fallet rammer kraftselskapene hardt økonomisk, men forbrukerne kan se fram til en strømpris ned mot ti øre per kilowattime. Dette er en tredel av dagens pris.

– Jeg har vært i denne bransjen i 10 år, og kan bare huske en gang at spotprisen var nede i ti øre. Det var i juli 2012, sier markedssjef Arild Markussen i Helgeland Kraft.

Legger du til moms, elsertifikatkostnader og andre påslag fra kraftselskapene betyr at du som strømkunde betaler om lag 13 øre per kilowattime.

Enorme snømengder

Arild Markussen, Helgeland Kraft

Markedssjef Arild Markussen i Helgeland Kraft.

Dette bildet er tatt ved Lomi i Sulitjelmai Nordland 12.juni.

Dette bildet er tatt ved Lomi i Sulitjelma i Nordland 12. juni.

Foto: Statskog Fjelltjenesten/ Stein Ove Johannessen
Snøsmelting i fjellet gir stor vannføring. Her fra Helgåa i Rana denne uka.

Snøsmelting i fjellet gir stor vannføring. Her fra Helgåa i Rana denne uka.

Foto: Asle Hansen
Seksjonsleder Gudmund Bartnes i NVE

Den aller viktigste årsaken til den lave strømprisen er de enorme snømengdene i fjellet, ifølge seniorrådgiver Gudmund Bartnes i NVE.

Foto: NRK

Den aller viktigste årsaken til den lave strømprisen er de enorme snømengdene i fjellet, ifølge seniorrådgiver Gudmund Bartnes i NVE.

– Vi har fått halvannen gang mer nedbør enn normalt i Norge så langt i år. Snømengden i fjellet nå er blant de aller høyeste som noen gang er registrert siden vi startet målingene i 1958. Og det er mer snø i høyfjellet i juni enn det var i mai, sier Bartnes.

Det gjøres nå plass i magasinene for å ta imot smeltevannet. Det presser prisene ned.

Situasjonen i kraftmarkedet er unormal. Det er interessant å merke seg at Vattenfall regulerte ned kjernekraftproduksjonen sin forrige uke på grunn av lave priser. Det er noe de ikke har gjort siden 2004, sier Bartnes.

Tilbyr historisk lav strømpris

Markedssjef Arild Markussen i Helgeland Kraft tilby nå en historisk lav strømpris i flere måneder framover.

– I juli ligger strømprisen på i overkant av ti øre per kilowattime. Den lave prisen vil fortsette i juli, august og september.

Han tror prisfesten for norske strømkunder fortsetter i årene framover.

Prisene framover mot 2020 ligger prisene i underkant av 25 øre per kilowattime. Det er lave priser, konstaterer markedssjefen.

Kraftprodusentene jubler ikke

Bunnlinja til kraftprodusentene kommer ikke til å bli lystig lesing framover.

– Det vil ikke være lønnsomt å drive vannkraftproduksjon de nærmeste tre-fire månedene, sier Arild Markussen i Helgeland Kraft.

På litt lengre sikt vil de lave kraftprisene gjøre det mindre lønnsomt å sette i gang dyre vann- og vindkraftutbygginger, frykter toppsjefen i Salten kraftsamband, Steinar Pettersen.

Mindre utbytte til eierne

Men på kort sikt er han mer bekymret for utbyttet til aksjonærene.

– Vi har Bodø og Fauske kommune, Nordland fylkeskommune og Troms Kraft som aksjonærer, og som produsent kan vi ikke trylle. Vi er avhengig av de prisene vi får i markedet. Det vil gi seg utslag for resultatet og dermed muligheten for å betjene våre eiere med utbytte, sier Pettersen til NRK.