Nå skal milliard-etterslepet på norske fylkesveier tas inn

Bare i Nordland er etterslepet på fylkesveiene på 8 milliarder kroner. Nå vil regjeringen la fylkene låne mer penger og få dekket renta for å gjøre noe med det. – Det hjelper lite, kontrer Arbeiderpartiet.

Fylkesvei 711 i Tjeldsund raste ut

Slik så det ut da fylkesvei 711 i Tjeldsund i Nordland raste ut i september i år da et vannførende rør under veien kollapset. Nå vil regjeringa ha mer vedlikehold på fylkesveiene.

Foto: Statens vegvesen

I en lekkasje fra statsbudsjettet, som Fremskrittspartiet og Høyre offentliggjorde lørdag, går regjeringa inn for å utvide den såkalte rentekompensasjonsordninga fra to til tre milliarder kroner.

Det betyr at fylkene i Norge nå kan få kompensert mer av sine renteutgifter til investeringer i veinettet.

Gruppeleder for Fremskrittspartiet i Nordland, Dagfinn Olsen, håper endringen vil bidra til å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i landet.

Får kompensert lånene

– Endringen kan utnyttes ved at fylkeskommunene kan ta opp lån for å få kompensert renta av staten. Bare for Nordland fylke betyr det opp mot 206 millioner kroner ekstra i økt investeringsramme, forteller Olsen, som presenterte lekkasjen fra statsbudsjettet som offisielt legges fram førstkommende onsdag.

Dagfinn Olsen, gruppeleder FrP

Gruppeleder for Nordland FrP, Dagfinn Olsen, presenterte lekkasjen fra statsbudsjettet.

Foto: Torbjørn Brovold/NRK

Rentekompensasjonsordninga ble innført av den rødgrønne regjeringa i 2010 i forbindelse med at fylkene overtok om lag 17.000 kilometer av det tidligere riksvegnettet.

Nå styrkes den med én milliard kroner av regjeringa, noe Olsen gleder seg over.

– Dette gir en økning bare i Nordland på 30 prosent innenfor investeringsramma. I Nordland har vi generelt lånt en del til vei, og det har alltid blitt hevdet at vi har utnyttet ordninga maksimalt. Nå får vi likevel nesten 18 millioner kroner ekstra av staten til å betale renten.

– Men dette er penger fylkene må låne. Hvorfor ikke komme med reelle penger i stedet?

– Det kan jo hende det kommer reelle penger også. Det vet vi ikke før statsbudsjettet kommer på onsdag.

Milliardetterslep på veiene

Fylkesveg 391 i Lindås kommune

Slik så fylkesvei 391 i Lindås kommune i Hordaland ut i fjor. Vegdekket har gått i oppløsning.

Foto: Statens vegvesen

Som NRK har omtalt tidligere har Statens vegvesen regnet ut at det vil koste 55 milliarder å ruste opp fylkesveiene i Norge. Etterslepet i Nordland er på nærmere 8 milliarder kroner.

I pressemeldingen fra Nordland Høyre og Nordland Fremskrittsparti uttaler Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at endringen er nødvendig.

– Fylkesveinettet har stort behov for vedlikehold og oppdragering. Regjeringen vil gi fylkene større handlingsrom for å fremskynde viktige tiltak, og gjør 3 milliarder kroner tilgjengelig gjennom den såkalte rentekompensasjonsordningen.

Dagfinn Olsen i Nordland FrP støtter statsråden, og påpeker at den rødgrønne regjeringa ønsket å kvitte seg med hele ordninga.

Isolert sett et bra forslag, men regjeringas totalpolitikk er en katastrofe for de tre nordligste fylkene.

Kjell-Idar Juvik, stortingsrepresentant (Ap)

– Rentekompensasjonsordninga var foreslått fjernet av de rødgrønne for 2014, men vi videreførte den da. Nå viderefører vi den igjen, og styrker den altså med én milliard kroner, forklarer han, og legger til:

– Dette er helt klart positivt etter de negative signalene som hittil har kommet når det gjelder samferdsel i Nordland, påpeker Dagfinn Olsen, og viser til endringen i overføringene til fylkeskommunene fra staten.

For da Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fra Høyre i mai la fram regjeringens kommuneproposisjon ble det klart at flere fylkeskommuner må klare seg med langt mindre penger framover.

Verst går dét ut over fylker som Nordland, Finnmark og Sogn og Fjordane.

Ap: – Bra, men ikke nok

Derfor er heller ikke Arbeiderpartiet imponert over den helhetlige politikken til den blå regjeringa.

Kjell Idar Juvik

Stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik (Ap) er ikke imponert over regjeringas politikk.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Forslaget de kommer med nå er isolert sett bra, men totalpolitikken til regjeringa er en katastrofe for de tre nordnorske fylkene, sier Arbeiderpartiets Kjell-Idar Juvik til NRK.

Han representerer Nordland i Transportkomiteen på Stortinget, og er forundret over logikken.

– Jeg roser dem for å gi mer penger til fylkene, men det hjelper så lite når de samtidig kutter i driften til fylkeskommunene som allerede er i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av det nye innektssystemet.

Juvik mener endringen ikke vil utgjøre store forskjellen, og forventer seg mer fra Statsbudsjettet som legges fram på onsdag.

– Disse pengene hjelper ikke stort på vedlikeholdet. At det blir mer asfalt er bra, men hadde Nord-Norge fått valgt mellom større rentekompensasjon eller økte rammer til drift hadde de heller valgt sistnevnte.

– Enormt etterslep

Stortingsrepresentanten fra Arbeiderpartiet understreker at dette er penger hvert enkelt fylke må låne, og at de selv må vurdere om de ønsker det.

Han er likevel glad for at ordningen videreføres og forsterkes.

– Det er enormt mye etterslep på fylkesveiene. Så det er helt klart behov for denne ordninga.

– Men dere ønsket jo å fjerne den?

– Dagfinn Olsen har rett i at den rødgrønne regjeringa opprinnelig foreslo å fjerne den, men da den ble behandlet i Stortinget la vi den inn igjen fordi vi så etterslepene.

– Når det er sagt tørr jeg ikke si om rentekompensasjonsordninga fortsatt ville eksistert i dag dersom det ikke ble regjeringsskifte, men det jeg kan si er at det ble jobbet knallhardt for å beholde den fra Arbeiderpartiets side, avslutter Kjell-Idar Juvik.