– Vi kan ikke lenger stenge psykisk syke ute av arbeidslivet

Over halvparten av nordmenn i 30-årene som blir uføretrygdet, blir det på grunn av psykiske lidelser. Her er ekspertenes råd for å snu trenden.

Beate Brinchmann, Psykologspesialist, Nordlandssykehuset

Over halvparten av nordmenn i 30-årene som blir uføretrygdet, blir det på grunn av psykiske lidelser. Psykologspesialist Beate Brinchmann gir råd for hvordan man kan komme tilbake i jobb.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Internasjonale undersøkelser viser at de fleste med tunge diagnoser ønsker å være i jobb, men svært få er det.

– Vi vet at en veldig stor prosent, i noen undersøkelser mer enn 90 prosent, med alvorlige psykiske lidelser, ikke får innpass i arbeidslivet. Det er ei gruppe vi i stor grad stenger ute, og det må vi gjøre noe med, sier Beate Brinchmann som er psykologspesialist ved Nordlandssykehuset.

Over halvparten av nordmenn i 30-årene som blir uføretrygdet, blir det på grunn av psykiske lidelser, viser rapport fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

– Aktivitet viktigst

– Det vi vet er at aktivitet i utgangspunktet er positivt. Dette skaper struktur og rutine, samtidig som vi får et sosialt miljø. Dette definerer også vår fritid, sier Brinchmann.

I dag skriver NRK om prosjektet «Kom i Jobb», hvor mennesker med alvorlige psykiske lidelser får hjelp til å komme seg ut i ordinær jobb. Men dette gjelder bare syv norske byer. Vi har bedt ekspertene kommer med sine råd for å komme seg ut i jobb.

– Dette er en blanding av hva vi vet fra forskning og hva vi har erfart i Nordlandssykehusets samarbeid med NAV, sier Beate Brinchmann.

Her er ekspertenes råd:

Har du hatt eller har rusproblemer kan dette være lurt å ta opp med din arbeidsgiver

Ekspertråd

Hvis du ikke er i jobb (for eksempel på arbeidsavklaringspenger, uføretrygd eller andre ytelser), sliter med noe psykisk, og ønsker å komme i jobb:

 • Det viktigste for å lykkes er at en selv ønsker å jobbe og er motivert for å komme i gang.
 • Om du er i behandling, fortell din behandler at du ønsker dette og at du mener det er viktig for deg og helsa di.
 • Ta kontakt med NAV for å drøfte hvilke muligheter som finnes og om de kan bistå deg med å prøve deg i ordinært arbeid. Ulike ytelser gir ulike rettigheter.
 • Det er viktig å ha en god CV som presenterer tidligere erfaringer og hva du kan. Det finnes ulike alternativer på nett, et eksempel er på Jobbnorge.no hvor du også kan få oversikt over ledige stillinger.
 • Rydd gjerne i dine sosiale profiler om dette trengs – arbeidsgivere googler navn på søkere.
 • Tenk hvordan du møter opp på intervju, både i klesstil og fremtoning alt etter hvilken jobb du søker.
 • Før intervjusituasjon er det lurt å tenke gjennom hvordan du skal møte spørsmål om fravær fra arbeidslivet/hull i CV. Tenk igjennom på forhånd hva du vil være åpen om og hva du ikke ønsker å ta opp.
 • Har du hatt eller har rusproblemer som har vært tydelige for andre kan dette være lurt å ta opp med din arbeidsgiver før ryktet når frem fra annet hold.
 • Om det er lenge siden du har vært i arbeidslivet: finn noen du kan drøfte utfordringer i jobben med og hvordan du kan løse disse. Har du en behandler vil dette kunne være fine tema å diskutere der.

Stress, angst eller søvnløshet er normalt ikke farlig

Ekspertråd

Hvis du er i jobb (uten sykmelding) og sliter psykisk:

 • Aktivitet er generelt bra og kan best oppnås gjennom arbeid.
 • Trenger man sykemelding bør den være gradert.
 • Full sykemelding over lang tid bidrar vanligvis ikke til bedre psykisk helse, og øker risikoen for å bli utstøtt fra arbeidslivet.
 • Stress, angst eller søvnløshet er normalt ikke farlig.
 • Det er godt å snakke med noen.

Langvarig hvile over uker med full sykemelding er for de fleste mer skadelig enn helsebringende.

Ekspertråd

Hvis du er sykemeldt og samtidig har en psykisk lidelse:

 • Det er etter hvert godt dokumentert at noe arbeid (for eksempel ved gradert sykemelding) er helsebringende.
 • Mange er sykemeldte i påvente av utredninger eller behandling, og blir skuffet. Tiden på sykemelding virker mot deg. Det viktigste du selv kan gjøre er å gradvis gjenoppta arbeid i gradert sykemelding.
 • Langvarig hvile over uker med full sykemelding er for de fleste mer skadelig enn helsebringende.
 • Hvis du har behov for tilrettelegging, ta dette opp med din arbeidsgiver direkte. Hvis dette ikke fører fram kan du be om dialogmøte med fastlege og NAV til stede.
 • Hvis du vegrer deg for å gå tilbake til din nåværende jobb kan du vurdere NAV-tiltaket «friskmelding til arbeidsformidling», hvor du får søke nye jobber og samtidig beholde sykepengene.

Hva kan venner, familie, pårørende gjøre?

 • Hva skal du se etter: Trekker seg unna, unngår ting de vanligvis ville vært med på, søvnproblemer, alkoholproblemer, oppfarende væremåte, tap av interesse, lyst og initiativ, avvisninger.
 • Dette kan du gjøre: Ta kontakt, om nødvendig gjentatte ganger, ring eller kom på uanmeldt besøk. Inviter på en spasertur. Det ikke farlig å spørre hvordan de har det. Tør å lytte uten å gi råd.

(Kilder: Beate Brinchmann og Frank-Håvard Storvik ved Nordlandssykehuset / Arnstein Mykletun, Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet)