Hopp til innhold

Slik kan samfunnet vårt se ut i 2050

Selvkjørende biler som lades opp på veien, hus som leverer strøm tilbake til ledningsnettet og en transportsektor som er helt utslippsfri. Dette er bare noe av det Miljødirektoratet ser for seg kan bli virkelighet innen 2050.

Selvkjørende biler som lades opp på veien, hus som leverer strøm tilbake til ledningsnettet og en transportsektor som er helt utslippsfri. Dette er bare noe av det Miljødirektoratet ser for seg kan bli virkelighet innen 2050. VIDEO: Miljødirektoratet.

De fleste bygg i framtiden vil kunne produsere mer energi enn de forbruker, slik at de leverer strøm tilbake til strømnettet, ser Miljødirektoratet for seg i denne filmen, som de har laget. VIDEO: Miljødirektoratet.

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

Filmen formidler noen tanker og illustrasjoner på hvordan vi lever i Norge i et lavutslippssamfunn. Dette er et samfunn der utslippene er redusert tilstrekkelig til at togradersmålet overholdes, sier fagdirektør Are Lindegaard hos Klimaavdelingen hos Miljødirektoratet.

Både Norge, Sverige og Danmark har målsettinger om å redusere utslippene av klimagasser til et minimum innen 2050. I Norge i dag er utslippene om lag 10 tonn per innbygger mens verdensgjennomsnittet er om lag 7 tonn.

Miljødirektoratet tror det vil være mulig å redusere utslippene i Norge ned til mellom 1 og 2 tonn per innbygger i 2050.

– Det er krevende men mulig. Alle land må bidra dersom verden skal oppfylle togradersmålet. Det overordnede målet fra Paris er å begrense den globale oppvarmingen til «godt under 2 grader».

– Krevende

Formann i det danske Klimarådet, Peter Birch Sørensen, sier at man må mer enn tre million år tilbake i tid for å finne en global situasjon der gjennomsnittstemperaturen var tre grader høyere enn den var like før den industrielle revolusjon.

Peter Birch Sørensen i danske Klimarådet

Formann i det danske Klimarådet, Peter Birch Sørensen.

Foto: Privat

Klimaforskerne forventer en temperaturstigning på mellom tre og fire grader, hvis verdenssamfunnet ikke tar grep. Da beveger vi oss inn på et territorium som kloden ikke har befunnet seg i på tre millioner år, og som menneskeheten ikke har opplevd før.

Han sier at det er store tidsforsinkelser i klimasystemet, og at selv om man hypotetisk og helt urealistisk forestiller seg at alle utslipper av klimagasser ble redusert til null i morgen, vil den globale gjennomsnittstemperaturen fortsette å øke i flere årtier som følge av de drivhusgassene som allerede har hopet seg opp i atmosfæren.

Om målsettingen med to grader skal realiseres, så vil det kreve harde og markante reduksjoner i de globale utslippene av drivhusgasser kommende årtier.

– Ikke urealistisk

Danmark, sammen med flere andre land i Europa, har en målsetting om å nå et lavutslippssamfunn innen midten av dette århundret. Men hvor realistisk er egentlig dette?

– Vi kjenner allerede i dag til teknologier som vil gjøre det teknisk mulig å nå et lavutslippssamfunn. En del av teknologiene er ikke veldig dyre, mens andre fremdeles er umodne og krever en del arbeid, sier Sørensen.

Han mener at innenfor tidsrammen fram mot 2050, vil det ikke være urealistisk at rike land - som de skandinaviske - klarer å fri seg fra fossile brensler, selv om 85 prosent av energien på globalt nivå fremdeles hentes fra kull, olje og naturgass i dag.