Hopp til innhold

Fikk ikke levert skattemelding fordi han var dødssyk – fikk tvangsbøter fra Skatteetaten

Den tidligere ligningssjefen Bjørn Roald Nygaard fikk behandling i sykehussenga da fristen for å levere skattepapirene gikk ut. Det koster ham 20.000 kroner.

Bjørn Roald Nygaard

Bjørn Roald Nygaard fikk tvangsmulkt fra Skatteetaten etter at han har vært alvorlig syk over lengre tid.

Foto: Privat

Først kom det brev om tvangsbøter. A-skjema var ikke sendt inn i 2021, og skatteoppgjøret for 2020 var heller ikke levert.

Vanligvis har enkeltmannsforetak frist til å levere skattemeldinga i slutten av mai.

Men på dette tidspunktet var Bjørn Roald Nygaard døden nær og lå på sykehus. Første prioritet var å overleve.

Alvorlig syk

Han kom inn på sykehus med blodpropp i beinet og ble operert både for hull i tarmene, satt på stråling mot kreft og operert.

I tre dager lå han med åpen buk før legene kunne sy ham igjen. Det var i april 2021, og bare en måned igjen til skattepapirene skulle inn. Det tenkte ikke Nygaard så mye på.

– Dyktige leger berget livet mitt, forteller han.

Helsevesenet får de beste skussmål fra den tidligere ligningssjefen, men etaten han engang var i, får nærmest stryk.

Skatterådgiver og bonde

Han driver en liten gård som har hatt opp mot 70 villsau, noe entreprenørvirksomhet for naboer, vinterbrøyting samt sagbruk med noe vedproduksjon. Langt fra en gigantomsetning, og heller ikke så mange ansatte.

Har man ansatte i et enkeltmannsforetak skal det rapporteres inn til myndighetene. Så langt han gjort dette på månedsbasis.

Den eneste ansatte har vært datteren, og han har vært opptatt av å få skattlagt fordelen av at hun har en gratis mobiltelefon.

Fikk tvangsbot

Bjørn Roald Nygaard

Nygaard driver en liten gård med noen sauer og litt entreprenørvirksomhet i Vesterålen. Det siste året har han vært under behandling etter alvorlig sykdom.

Foto: Privat

Bjørn Roald Nygaard vet alt dette. Han har vært ligningssjef på Røst og i Øksnes kommune gjennom nesten tolv år, og ved siden av gårdsdrifta er han rådgiver på skattekontoret på Sortland i Vesterålen.

A-skjemaet ble ikke sendt inn på grunn av sykdommen, og da han havnet på sykehuset ble ikke det andre papirarbeidet fulgt opp. Resultatet er en tvangsbot på 20.000 kroner.

Skadene etter sykdommen gjør at det tar tid før Nygaard er tilbake til normalen. Han har foreløpig ikke fått sertifikatet tilbake, strålingen mot hodet satte en stopper for det, men nå – nesten ett år senere er det i ferd med å normalisere seg.

Ble ettergitt – så snudde det

– Jeg legger ikke skjul på at jeg er sent ute med de lovpålagte innrapporteringene, men jeg ser det som uforholdsmessig at jeg som har vært syk, ikke kan få noen som helst utsettelse eller for del en skjønnsmessig likning.

I april i år fikk han beskjed om at boten ble slettet. Så kom det etter noen dager en helt motsatt beskjed.

skatteetat brev

Brevet som rettet opp feilutsendelsen til 23. 000 skattytere slår bare fast at det var en systemfeil.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Det var en kortvarig glede, og i det nyeste vedtaket står det at det var en systemfeil at boten ble slettet. Uten at det er et konkret vedtak. Jeg synes det er merkelig, og føler meg litt handlingslammet her, sier han.

Rammet mange

Skatteetaten beklager at det ble sendt ut brev til Nygaard ved en feil – og dette rammet ikke bare ham. 23.000 personer fikk brev fra etaten.

– Jeg kan ikke gå inn i detaljer på hvorfor denne feilen oppsto, men brevene ble sendt ut, og da dette ble oppdaget sendte vi korrigeringer, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

– Dette er beklagelig for de det gjelder, legger hun til.

For Nygaard som var syk, og ikke fikk sendt inn skjemaene, er det fortsatt håp.

Selv om etaten ikke kan kommentere enkeltsaker er det bestemmelser i regelverket som kan åpne for betalingsutsettelse, ettergivelse eller delvis sletting.

– Generelt er det slik at ved alvorlig sykdom kan vi gjøre individuelle vurderinger, de skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dersom det er sykdom som har påvirket muligheten for å oppfylle skattyters plikter kan man få ettergitt tvangsmulkt, sier Gjengedal.

Snart skal skattemeldingen leveres inn, men det kan få store konsekvenser å gjøre feil. Flere unge har problemer med å forstå sin egen skattemelding.

Flere unge har problemer med å forstå sin egen skattemelding.