Hopp til innhold

Usikker fremtid for «Norges Monaco»: – Det siste vi trenger nå

Hvis Sosialistisk Venstreparti kommer i regjering, vil de jobbe for å sette en stopper for skatteparadiset i Bø.

Hovden i Bø i Vesterålen

I desember 2019 vedtok Bø kommune i Vesterålen å kutte i den kommunale formuesskatten i et forsøk på å få rike nordmenn til å flytte til kommunen.

Foto: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet

I desember 2019 vedtok Bø kommune i Vesterålen å kutte i den kommunale formuesskatten i et forsøk på å få rike nordmenn til å flytte til kommunen.

Og det funket.

Nå har om lag 20 personer meldt flytting til kommunen. Her er noen av dem.

Men til tross for at høyrekommunen tiltrekker seg flere innflyttere med stor kapital, dukket det opp et problem de ikke var forberedt på.

Som følge av den såkalte skatteutjevningsordningen, kunne stuntet bli kostbart.

At Bø gir skattelette betyr mindre penger inn til felleskassa. Det lå an til at Bø måtte dekke dette selv.

Men Bø fikk en fredning fra denne lovgivningen av sine partifeller i regjering. Og inntektsfallet blir nå kompensert fra staten direkte. Denne «fredningen» er lovet av høyresiden i to år til.

Men hva skjer ved et eventuelt regjeringsskifte?

Vil sette foten ned for Bø

Hvis Sosialistisk Venstreparti (SV) kommer til makten ved valget, vil de gå i forhandlinger for å få endret loven som gjør det mulig for Bø å senke formuesskatten.

Politikere i Vandrehallen

Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Det kan bety slutten på «skatteparadiset».

Det forteller finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski.

SV vil også kutte kompensasjonsordningen, som de mener er en urettferdig avtale.

– Vi mener at Bø aldri skulle vært kompensert, og vi mener at de ikke bør kompenseres videre heller.

Usikker fremtid for «Norges Monaco»

Sture Pedersen (H), ordføreren i Bø kommune, melder om økt sysselsetting og næringsaktivitet etter innflytterne kom på plass.

Det har hele veien vært et krav fra hans side, at de kapitalsterke skal gi tilbake til lokalsamfunnet.

– Kravet til millionærene er at de investerer og skaper arbeidsplasser. Hvis ikke, skal jeg peke på dem og si «skatteflyktning». De skal ikke få fred fra meg, det kan de forbanne seg på, har han tidligere uttalt til Aftenposten.

Det bygges nye boliger og det er flere nye bedrifter på tur til å åpne dørene i den lille kommunen, forteller ordføreren.

– Vi har ansatt en ny saksbehandler fordi vi har så mye å gjøre i næringsetaten.

Men med et valg rett rundt hjørnet, er fremtiden usikker for «Norges Monaco».

– Hvis formuesskatten går i været nasjonalt ved et regjeringsskifte, og dere fortsatt ikke øker den kommunale satsen, kan det jo kanskje potensielt bli enda mer attraktivt å flytte til Bø?

– Det vil jeg tro, men det kommer an på hvordan man vil prøve å ramme oss på andre måter, sier Pedersen.

Sture Pedersen.
Foto: Sara Johannessen Meek / NTB

Vil sette en stopper for skatteparadis

I 2020 fremmet SV et forslag for å innskrenke kommuners mulighet til å selv bestemme skattenivået.

Forslaget ble ikke vedtatt i Stortinget, men SV har ikke lagt ballen på hylla, ifølge finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski.

– SV har gått imot muligheten kommunene har i dag for å sette ned kommuneskatten, og vi har foreslått å endre dette på Stortinget. Og vi mener det er feil av dagens regjering å kompensere Bø for det tapet de har i inntekter som følge av skattekuttet.

Kaski frykter at andre kommuner vil følge etter Bø.

– Da får vi både redusert skatt på landets rikeste, men også blankt lavere inntekter til kommunene i Norge, og det er det siste vi trenger nå, sier hun.

Vil beholde lokalt handlingsrom

Willfred Nordlund (Sp) sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. Han er tydelig på at Senterpartiet ikke ønsker å tvinge Bø til å sette opp formuesskatten.

– Sp mener at den kommunale delen av formuesskatten fortsatt bør være innenfor det lokalpolitiske handlingsrommet, sier han.

Sp mener imidlertid at endringer i den kommunale delen av formuesskatten ikke skal kompenseres gjennom inntektssystemet eller på annet vis.

Listetopp for Sp i Nordland, Willfred Nordlund
Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Bø må stå for regningen selv. Andre kommuner skal slippe å betale for kommuner som velger å senke skattenivået sitt så drastisk.

Foreløpig er Bø den eneste kommunen i Norge som har lagt seg på et så lavt skattenivå på formuesskatt.

Nordlund mener likevel ordføreren i Bø skal ha skryt for å ha vært kreativ for å tiltrekke seg kapital til distriktene. Ikke overraskende mener Nordlund likevel at Senterpartiet sitter med en bedre løsning.

– Vi vil gjøre det mer attraktivt å bo i distriktene og tror satsing på gode tjenester nær folk, moderne infrastruktur og trygg beredskap vil komme også Bø kommune til gode slik at flere, også uten formue, ønsker å flytte og bli i Bø.

Arbeiderpartiet er på linje med Sp og sier det er uaktuelt og la andre kommuner kompensere for skattestuntet i Bø.

De har heller ingen umiddelbare planer om å tvinge Bø til å heve formuesskatten igjen.

– Men vi følger med og hvis flere kommuner følger etter, og dette blir et «race to the bottom», så vil vi gripe inn, sier nestleder Bjørnar Skjæran til NRK.

– Vil vise at det fungerer

Ordfører i Bø omtaler skattestuntet sitt som distriktsvennlig politikk.

– Jeg gjorde det blant annet for distriktspolitikk, og fordi jeg mener den skatten er helt feil med tanke på næringslivet.

Han mener at å redusere formuesskatten er det mest effektive tiltaket som kan gjøres for distriktene.

– Jeg ønsker å bevise at dette har praktisk betydning sånn at både Støre og Vedum og andre, skal lete lenge etter noen distriktspolitiske tiltak som er så effektiv som dette.

Han fortsetter:

Skatt har betydning for hvor man etablerer seg, og det er sikkert derfor noen flytter ut av landet, fordi det har en belastning på selve selskapet. Folk vil betale skatt, men på en annen måte, sier Pedersen.