Luftambulansedirektøren setter inn tiltak for å styrke ambulanseberedskapen

I kveld har styret i Luftambulansetjenesten drøftet den krevende situasjonen i ambulanseflytjenesten og har foreslått flere tiltak for å styrke beredskapen i tjenesten.

juell

Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten Øyvind Juell sier de gjør alt for å gi pasientene hjelpen de trenger.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Luftambulansetjenesten HF arbeider med å sikre en god beredskap i hele landet og spesielt i Finnmark. De sier det viktigste er å ivareta sikkerheten for pasientene:

– Situasjonen er krevende, men det gjøres en stor innsats for at pasientene skal få den hjelpen de trenger, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF Øyvind Juell.

I et ekstraordinært styremøte i kveld varsler de flere tiltak på situasjonen for ambulanseflyene.

– Det første tiltaket er allerede satt i verk. Vi har startet innleie av en ambulansemaskin fra Sverige. Den var to dager i Tromsø sist uke og skal ha beredskap i morgen. Videre så har Forsvaret lovt at de kan stille med to ambulansekonfigurerte helikoptre, sier han.

Helikoptrene er av samme type som Forsvaret har flydd oppdrag med i Afghanistan. Disse har en medisinsk innredning, anestesilege og spesialsykepleier om bord.

– Vil dekke opp for svikten

– Dette vil dekke opp for den svikten som måtte være i disse kommende dagene. Beredskapen er skjør, og vi føler også at det er nødvendig med akutte tiltak, sier Juell.

Dette er jo snarlige tiltak, hva gjør dere på lang sikt dersom problemet vedvarer?

– Der ser vi på løsninger hvor den nye operatøren kan leies inn til å overta baser fra dagens operatør. Det vil gjøre situasjonen lettere for Lufttransport og de ansatte der til å ivareta beredskapen på basene de har igjen, sier Juell.

Ambulansefly
Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Følger med på utviklingen

Likevel må de følge med utviklingen på pilotsiden, men begge parter synes dette er en god idé, ifølge Juell.

– Så må vi sette oss ned å se på hva vi får til et samarbeid om.

Finnmarkssykehuset setter i tillegg inn ekstra ambulanser ved behov. Ambulansene kan ta de mindre alvorlige oppdragene slik at flyene avlastes og kan ta de oppdragene som haster mest.

I tillegg bemanner Universitetssykehuset Nord-Norge opp medisinsk koordinering av ambulanseflytjenesten.