Hopp til innhold

Dyrebeskyttelsen måtte bryte loven for berge hestene

Dyrebeskyttelsen i Nordland føler seg tvunget til å gjennomføre en dyretransport i strid med loven om dyrevelferd. Alternativet var at hestene måtte dø.

Ulovlig transport

SKREMT: Flere av de drektige ponniene virket som om de ble skremt da de skulle på bilen.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

De drektige hestene ble transportert fra Lofoten til Gildeskål med bil. To av dem fikk føll en uke etter ankomst - det er i strid med loven.

Men Camilla Gustavsen i Dyrebeskyttelsen forsvarer avgjørelsen.

Camilla Gustavsen

VAR USIKKER PÅ LOVLIGHET:I tvil om transporten er lovlig. Camilla Gustavsen i dyrebeskyttelsen mener at Mattilsynet har tvunget dem til lovbrudd. - Vi hadde ikke noe valg sier Gustavsen.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Ingen valg

– Jeg er ikke glad for at det ble en ulovlig transport. Jeg er ikke glad for at det her endte opp som det gjorde. Men vi var nødt til å flytte dyrene når de ble flyttet. De skulle vært flyttet mye tidligere eller veldig mye senere om jeg kunne velge, men akkurat i denne situasjonen hadde jeg ikke noe valg. Det handler om å redde livet dyrene så de kan leve videre, sier hun til NRK.no

.

Dyrebil for hest

SPREK OG VILTER: Dyrebilsjåfør Vidar Trudvang er overrasket over hvor energisk hestene er når de skal inn i bilen.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Totalt 15 hester ble beordret tvangsslaktet etter at Mattisynet aksjonerte mot en gårdbruker i Lofoten like før påske.

Fire av hestene ble omplassert i Lofoten, mens 11 ble reddet av Dyrebeskyttelsen og fraktet til Grimstad i Gildeskål.

Mange reaksjoner

På kommentarfeltene i sakene som handler om Mattilsynets avvikling av dyreholdet, er det mange som framhever at det her er snakk om et lovbrudd, ikke bare fra Dyrebeskyttelsen, men også fra Mattilsynets side som kjørte nesten tre hundre drektige sauer til slakteriet. To av sauene lammet i slaktekøen. Matpolitisk avdeling i Landbruks- og matdepartementet ønsker ikke å kommentere denne saken, men Mattilsynet er anmeldt av bonden for ulovlig transport av sauene.

Vilter hest reddes

SKREMT: Flere av de drektige ponniene virket som om de ble skremt da de skulle på bilen.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Lov om dyrevelferd

I forskriftene til dyrevelferdsloven heter det at det er forbudt å transportere drektig storfe og hest og andre arter med tilsvarende lang drektighetstid de siste to uker før fødsel ventes. Det eneste unntaket som loven åpner for, er i tilfeller hvor det anses nødvendig å transportere innfanget vilt bort fra uegnede områder.

Fikk lov hos tilsynet

Dyrebeskyttelsen måtte søke Mattilsynet om tillatelse til å transportere hestene, siden det var ilagt et omsetnings- og forflytningsforbud mot hele dyreholdet på gården. Denne tillatelsen fikk de i påska. Distriktssjef Trond Kroken ved Mattilsynets distriktskontor i Lofoten sier de ikke har hørt noe fra politiet angående anmeldelsen om ulovlig dyretransport, men framholder at transporten av de drektige dyrene og avviklingsvedtaket var av dyrevernsmessige årsaker.

Slik distriktskontoret oppfatter det, er alt gjennomført i tråd med regelverket.