Se temasendingen om Nord-Norges fremtid

Toppolitikere fra hele Nord-Norge var samlet i Saltstraumen hvor regjeringen lanserte et nytt samarbeidsforum for nordområdene. – Det er flaut hvis vi lar oss begeistre av dette, sier Nordlys-kommentator.

I løpet av 2017 skal regjeringen presentere sin nye politikk for det som er både et strategisk viktig, og et brennende aktuelt område.

Etableringen av forumet er regjeringens ønske om et tettere politisk samarbeid i nord, når fremtidens nordområdepolitikk skal utformes. Men Nordlys-kommentator Skjalg Fjellheim tviler på forumets faktiske makt.

skjalg fjellheim

Nordlys-kommentator Skjalg Fjellheim sier han har lave skuldre når det kommer til hva det nye nordområdeforumet virkelig kan oppnå.

Foto: Privat

– Det er ikke noe nytt at regjeringer ber nordnorske politikere om råd i nordområdepolitikken. Det er flaut hvis et slikt initiativ er noe vi lar oss begeistre av i Nord-Norge, sier Nordlys-kommentator Skjalg Fjellheim til NRK.

– Gammelt nytt

Forumet skal bestå av politisk ledelse fra Utenriksdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune, og Sametinget.

Ifølge Fjellheim har man siden nordområdene for alvor ble løftet frem i norsk politikk i 2005, sett at rikspolitikere søker mot politikerne i nord for svar.

– Dette er ikke nytt. Men jeg tror ikke denne typen forum vil øke nordnorsk innflytelse over nasjonale, politiske beslutninger, og heller ikke samarbeid.

Samarbeid på tvers av fylket i nord har på ingen måte en problemfri fortid. Blant annet forsvant Landsdelsutvalget i 2011, på grunn av stor uenighet mellom Nordland og Troms.

Dynamisk politikk

Grethe Ellingsen er utnevnt til statssekretær i dag.

Statssekretær Grethe Ellingsen.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Statssekretær Grethe Ellingsen i kommunaldepartementet mener det er nødvendig med et tettere politisk samarbeid i landsdelen.

– Nordområdepolitikken er noe som er veldig dynamisk. Det utvikler seg hele tiden, og vi har sett et behov for en tettere dialog, en mer rettet innsats, og faste møtepunkter for å kunne gi hverandre tilbakemeldinger, sier Ellingsen.

Ellingsen mener forumet vil bidra til styrking av en samfunnsutviklerrolle.

– Vil overleve flere regjeringer

Arne O. Holm byline

Arne O. Holm i High North News.

– I nord vil det være en svært tydelig og klar samfunnsutviklerrolle som ligger i det å ta ansvar for å legge premisser for det som skal skje i landsdelen, sier Ellingsen.

Redaktør i High North News, Arne O. Holm, har fulgt politikken i nord i en årrekke.
Han tror ikke at det nye forumet blir en gjentakelse av Landsdelsutvalget.

– Dette er en slags institusjonsbygging som også vil overleve et regjeringsskifte. Det er vanskelig å se at en ny regjering vil avskaffe et forum som skaper diskusjon mellom nord og regjeringsdepartement.

– Ikke et fullverdig alternativ

Men, i Troms mener Skjalg Fjellheim at forumet blir for lite konkret.

– Nordnorske politikere samarbeider allerede i dag på tvers av fylkesgrensene. Nordnorsk råd har kommet med innspill til både forsvarets langtidsplan og nasjonal transportplan. Så forumet er ikke noe genuint nytt.

Fjellheim mener dagens forum på ingen måte kan fremstå som et alternativ til en kraftfull, nordnorsk region.

– Det går jo ikke an å være i mot opprettelsen av forumet. Men jeg har ganske lave skuldre når det kommer til til hva landsdelen kan oppnå her. Med en samlet region ville vi kunne gjort en forskjell. Men det er på ingen måte der vi er i dag.