Hopp til innhold

Se den unike videoen av sjelden og utrydningstruet hai

– Oi, dette er jo en julegave på forskudd, det er helt fantastisk, sier Fredrik Myhre i WWF Verdens naturfond, om håbrannen som er fanget på kamera utenfor Helgeland i Nordland.

– Dette er jo en julegave på forskudd, det er helt fantastisk, sier Fredrik Myhre i WWF Verdens naturfond.

Håbrannen ble filmet av en fjernstyrt undervannsfarkost på 316 meters dyp, styrt fra fartøyet «Edda Freya».

Under arbeid ved Skarv-feltet utenfor Helgeland filmet selskapet DeepOcean tilfeldig en håbrann som svømte forbi ett av deres kameraer.

De gjør vedlikeholdsarbeid for oljeselskaper ved hjelp av fjernstyrte undervannsfarkoster, men kommer også tett på livet i havet.

– På jobb er vi opptatte av helt andre ting, så vi reagerte ikke så voldsomt på haien. Men når vi nå hører at dette er et sjeldent syn, blir det straks mer interessant, sier prosjektingeniør, Roger Soltveit.

Ifølge marinbiolog og seniorrådgiver Fredrik Myhre i WWF Verdens naturfond er dette noe som ikke skjer så ofte.

– Som regel ser vi håbrannen først når den er død på dekk etter å ha blitt tatt som bifangst av norske fiskebåter. Denne videoen er derfor nesten som å få julekvelden på forskudd, sier Myhre.

Det var Helgelands Blad som omtalte saken først.

Fredrik Myhre, marinebiolog

Fredrik Myhre i WWF Verdens naturfond.

Foto: WWF Verdens naturfond

– Tror de ser hvithai

Håbrannen er i samme familie som hvithaien, og den lever langs det meste av norskekysten og i andre nordlige havområder. Det finnes også en håbrannbestand på den sørlige halvkule.

– Det er nesten alltid håbrann som er haien bak når man hører om folk som tror de har sett hvithai i Norge. Begge er i makrellhaifamilien, men håbrannen er mindre både i vekt og lengde. Ingen av haiene har mennesker på menyen. Og for ordens skyld, det har aldri blitt observert hvithai i norske farvann, sier Myhre.

Totalfredet

Ifølge Havforskningsinstituttet ble det fisket etter håbrann fra 1920-årene og frem til 70-tallet, med mellom 1000 og 4000 tonn fangst i året for norske fiskere.

De siste årene har haien stått på internasjonale lister over truede eller sårbare dyrearter, og er totalfredet i Norge og EU. Levedyktig håbrann som tas som bifangst skal slippes fri.

– At håbrannen er utrydningstruet skyldes i all hovedsak et stort overfiske tidligere, men fremdeles fanges det en del hai. Kjøttet går for å være svært velsmakende og derfor har den vært spesielt ettertraktet, sier Myhre som også er leder for organisasjonen Hjelp Havets Haier.

– For å bedre situasjonen for den utrydningstruede haien trenger vi nå at norske og utenlandske fiskerimyndigheter tar bedre vare på denne arten og reduserer fangstene ytterligere. Som forbruker bør du styre helt unna hvis du skulle se denne haien i fiskedisken.

Håbrann på dekk

Levedyktig håbrann som tas som bifangst skal slippes fri.

Foto: Havforskningsinstituttet