Hopp til innhold

Russland og Norge klare for storøvelse

For første gang på 16 år er russiske og norske soldater klare for storøvelsen Pomor som skal foregå i Norskehavet og Barentshavet.

Demonstrasjon Nordflåten i Severomorsk

NORDFLÅTEN KOMMER: Et russisk krigsskip avfyrer skudd under en demonstrasjon av Nordflåten i Severomorsk.

Foto: Herman Loennechen, Forsvaret

– Dette er en stor happening, både forsvarmessig og politisk - både sett i lys av nordområdesatsingen og gjennombruddet for delelinja i Barentshavet, sier pressetalskvinne og major Hanne Olavsen ved Forsvarets operative hovedkvarter til NRK.no.

Både Sjøforsvaret, Hæren, og Luftforsvaret deltar fra norsk side. Blant annet skal Orion-fly fra Andøya og F16-fly fra Bodø. Kystvaktskipene «Nordkapp» og «Otto Sverdrup» skal også delta i storøvelsen.

– Russerne ankommer Bergen 4. juni og vil deretter seile nordover. Hovedtyngden av øvelsen vil foregå til havs utenfor troms, sier Olavsen.

Vil løse utfordringer i Nordområdene

Øvelsen skal demonstrere at det russiske og norske forsvaret i fellesskap kan operere for å løse utfordringer i nordområdene, skriver Forsvaret.no på sine nettsider.

– Øvelsen vil bidra til å bringe oss enda et steg videre fremover i de militære relasjonene mellom Russland og Norge, sier øvingssjef general Bernt Brovold.

Fly, seilas og skyting

Hensikten med øvelsen er å kunne trene samvirke i maritime sikkerhetsoperasjoner. Dette betyr flere former for trening, fra seilas og kommunikasjon til skyting, boardingoperasjoner og samvirke med fly.

16 års dvale

F-16

STORØVELSE: Både Sjøforsvaret, Hæren, og Luftforsvaret deltar i den norsk-russiske øvelsen Pomor.

Foto: PEDRO REY / AFP

Som sjef for det nasjonale operative hovedkvarteret, er generalløytnant Brovold glad for at øvelsen nå gjenaktiviseres etter 16 års dvale.

– Å trene på komplekse situasjoner sammen, gir et uvurderlig utbytte for begge nasjoner. Å trene de taktiske og operasjonelle enheter som opererer i nordområdene, er særdeles viktig i forhold til evnen til koordinering og en felles situasjonsforståelse, sier sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og øvingssjef Brovold til Forsvaret.no.

Fornøyde russere

Sjef Nordflåten (NFL) og sjef for den russiske marine, viseadmiral Nikolaj Maksimov, understreker også viktigheten av den kommende øvelsen.

– Denne øvelsen er en fin mulighet for våre militære sjømenn til å utvikle samvirke for å bekjempe moderne trusler i de arktiske områdene, vårt felles hjem. Vi forstår alle helt klart at ansvaret for sikkerheten i disse områdene ligger på våre skuldre, sier han.

Ny dimensjon

Øvelse Pomor 2010 bringer samarbeidet med Russland inn i en ny dimensjon. Øvelsen vil demonstrere at det norske og russiske forsvar kan operere sammen for å løse utfordringer i nordområdene.

– Å samarbeide for å løse felles utfordringer i dette enorme området langt til havs, hvor været ofte er dårlig, er en forutsetning for å lykkes, sier general Brovold.