Hopp til innhold

Russerne med største øvelse i manns minne: – Helt avhengige av alliert støtte

Det er så vidt det går rundt på Andøya flystasjon, ifølge tillitsvalgt. Dermed er man avhengig av hjelp fra Nato. Det provoserer Russland, mener flere.

Den Russiske fregatten Admiral Gorshkov fra den Russiske marinen

Den Russiske fregatten Admiral Gorshkov fra den Russiske marine.

Foto: Kystvakten / Forsvaret

Tre amerikanske overvåkningsfly opererer nå fra Andøya flystasjon. Noen titalls nautiske mil ut i Nordsjøen har russerne sin største øvelse man har sett de siste tiårene.

Stein-Håkon Eilertsen i Norges offisers- og spesialist forbund sier de er avhengige av alliert hjelp. Ellers hadde de ikke greid å utføre oppdraget sitt.

– Vi driver marginalt. Det er bare så vidt det går rundt. Vi er helt avhengige av hjelp, sier Eilertsen til NRK.

Tidligere har NUPI-forsker Julie Wilhelmsen uttalte at det økte nærværet fra Nato og amerikanerne terger russerne.

Det mener også forsvarspolitisk talsperson i Sp, Liv Signe Navarsete.

– Vi bør ha et så godt forsvar at vi kan gjøre det selv. Vi har en krevende nabo i øst. Jo flere allierte som kommer, jo mer spenninger får vi, sier hun.

Avhengig av hjelp

Stein-Håkon Eilertsen mener de kunne flydd mange flere oppdrag. Det hadde forutsatt at de var bedre bemannet og hadde flere operative fly på Andøya, mener han.

Tillitsvalgt Stein Håkon Eilertsen i Norges Offisersforbund på Andøya

Stein-Håkon Eilertsen i Norges offisers- og spesialist forbund sier de driver marginalt på Andøya.

Foto: Ole Dalen / NRK

– Dette er jo også god trening for våre allierte. Likevel hadde vi kunne tatt en større

del av ansvaret med flere operative fly, sier han.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen at det er best om Norge greier overvåkningsjobben alene. Uten støtte fra Nato-allierte.

Forsvarsjef Haakon Bruun-Hansen

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen reagerer på den russiske militærøvelsen som pågår.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Vi har et legitimt og akseptert nærvær i området. Derfor bør vi søke å gjøre mest mulig av dette arbeidet på vegne av alliansen. Det vil nok være minst mulig provoserende sett med russiske øyne.

Han mener at da må man også ha kapasitet til å løse oppdraget, noe vi ikke har i dag.

– Det er nettopp derfor Natos nærvær har vært økende en periode.

– Evenes gir mest effektiv drift

Frank Bakke-Jensen på kontoret sitt i Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener å samle maritime patruljefly og F-35 på Evenes er mest effektivt.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Forsvarsministeren er åpen på at det vil være redusert kapasitet på Andøya frem til ny luftstasjon på Evenes er på plass. Dette kompenseres med hjelp fra allierte fly.

– En samling av F-35 og maritime patruljefly til Evenes gir mest effektiv drift, og best beskyttelse for Luftforsvaret, sier Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsministeren sier at det var både operative og økonomiske hensyn som ble lagt til grunn om å samle aktiviteten.