Hopp til innhold

Ingen vil ta gigantregningen for å løse spesielt strømfenomen: – Vi er sikre på årsaken

Merkelig strømfenomen gjør at strøm tilsvarende et gigantisk datasenter blir «innelåst» og lysene i hus flimrer. Nå vil staten at lokalt selskap skal ta regningen.

– Vi håper at det med dette vedtaket kan komme en løsning på et problem som har pågått i svært lang tid.

Det sier kommunikasjonssjef i Statnett, Martha Hagerup Nilson.

«Flimmerproblem» kalles det.

Det har strømkunder på Helgeland slitt med siden midten av 1980-tallet.

Det kommer til syne i strømnettet, og vises ved at det blinker i lyspærene.

Årsaken ligger inne på Mo industripark, hvor selskapet Celsa Armeringsstål gjenvinner skrapmetall.

Det gjøres i en spesiell lysbueovn, som blir over 1600 varmegrader.

Når nytt skrapmetall mates inn i ovnen, blir det forskjell i spenningen mellom metallet og varmeelementene.

Det er denne spenningsforskjellen som gjør at det blinker i lysene.

Men det er ikke bare vanlige husstander som sliter med flimmerproblemet.

Celsa Armeringsstål, rana, mo industripark

Lysbueovnene inne på Celsa Armeringsstål smelter metallskrap hver uke tilsvarende to Eiffeltårn.

Foto: Lars Nehru Sand / NRK

«Innelåst» strøm – koster millioner

Også industrien i kraftkommunen Rana lider som følge av problemene.

For siden 2001 har man måttet koble om og drifte kraftnettet inne på industriområdet på en spesiell måte.

Blant annet kan ikke den ene transformatoren i Rana kjøres på mer enn 25 prosents kapasitet.

Det fører igjen til at opp mot 150 MW effekt ikke kan brukes til andre formål, opplyser Statnett.

Det er like mye som Norges største datasenteranlegg – Green Mountains TikTok-senter på Hamar – er ventet å bruke.

heggvin Green mountain

På Heggvin i Hamar kommune bygger selskapet Green Mountain det som skal bli Norges største datasenter. Selskapet har en avtale med kinesiske TikTok om å lagre data.

Foto: reidar gregersen

Det å drifte strømnettet på en alternativ måte på grunn av flimmeret har også en kostnad i millionklassen.

De siste fem årene har Statnett brukt 20 millioner kroner på en spesiell type regulering for å håndtere problemet.

Og nettselskapet Linea på Helgeland anslår at flimmeret har ført til tap tilsvarende 14 millioner kroner, som igjen strømkundene i regionen må betale for.

Kjent løsning

Det er enighet om hva som må til for å løse problemet, få bort flimringen og slippe løs den «innelåste» strømmen.

Helt konkret må det installeres en såkalt Statcom nærmest mulig flimmerkilden.

Mo Industripark. Skilt på inngangsbygg.

Det er inne på Mo industripark, hvor mange industribedrifter holder til og driver, at flimmerproblemene stammer fra.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

Så hvorfor har man ikke løst problemet for lenge siden?

Det er fordi man er uenige om hvem som skal betale for løsningen.

Man anslår nemlig at det vil koste mellom 70 og 100 millioner kroner å betale for at problemet forsvinner.

Klagde på vedtak - fikk medhold

I januar 2022 vedtok Reguleringsmyndigheten for energi (RME) at Celsa Armeringsstål måtte punge ut for å løse problemet.

Det var ikke selskapet enig i, klaget saken til Energiklagenemnda - og fikk medhold.

Energiklagenemnda mente vi ikke begrunnet vedtaket vårt godt nok, sier seksjonssjef Torfinn Jonassen i RME.

Dermed ble saken sendt tilbake til reguleringsmyndigheten.

Nå har RME varslet Celsa om at et nytt vedtak er på vei. Også denne gang vil de pålegge Celsa å utbedre problemet.

Torfinn Jonassen, seksjonssjef ETN

Torfinn Jonassen er seksjonssjef i Reguleringsmyndigheten for energi (RME).

Foto: Stig Storheil / NVE

– Vår vurdering er at Celsa Armeringsstål er årsak til at krav til flimmerintensitet brytes, og ansvarlig for å gjøre tiltak, sier Jonassen.

RME tar sikte på å fatte vedtak i saken innen 20. april.

Celsa: – Overrasket

Vi bekrefter at vi har mottatt et brev fra RME. Vi vil nå gjennomgå dette nøye og gi våre kommentarer innen RMEs frist, 20. mars.

Det sier kommunikasjonssjef i Celsa Armeringsstål, Susanne Nævermo-Sand, til NRK.

Selskapet skriver at de er overrasket over at RME varsler et nytt vedtak, etter at Energiklagenemnda opphevet det forrige vedtaket.

Susanne Nævermo-Sand er bærekraft- og kommunikasjonssjef i Celsa Nordic.

Susanne Nævermo-Sand er bærekraft- og kommunikasjonssjef i Celsa Nordic.

Foto: Celsa

Vi kan ikke se at RME har foretatt de tiltak nemnda forutsatte at RME må gjennomføre før de treffer et eventuelt nytt vedtak, skriver selskapet.

– Celsa Armeringsstål har hele tiden fremholdt ønske om å finne en løsning i samarbeid med de øvrige aktørene i saken, og det vil vi fortsette med.

Statnett: Hindrer utnyttelse av kapasitet

Vi mener at vedtaket godt får frem de faktiske forhold og problematikken rundt flimmer i regionen, sier Hagerup Nilson i Statnett.

Hun sier at det er viktig for alle som er knyttet til nettet i regionen at problemet løses.

Martha Hagerup Nilson
Kommunikasjonssjef Statnett

Martha Hagerup Nilson er kommunikasjonssjef i Statnett.

Foto: Carolyn Hannigan

– Flimmeret medfører dårligere leveringskvalitet på strømmen til kundene i et stort område i Nordland.

Statnett skriver også at de vil være positive til å delfinansiere flimmerhemmende tiltak dersom dette kan bidra til en rask løsning.