Hopp til innhold

Datasenter for TikTok bygges på Hedmarken, myndighetene er usikre på risikoen

Datasenterselskapet Green Mountain har inngått en avtale med TikTok for å dekke deres økende datalagringsbehov i Europa.

Green Mountain skal ha signert avtale med TikTok – bygger Norges største datasenteranlegg.

SIGNERT MED TIKTOK: Slik vil det planlagte datasenteranlegget se ut ved full utbygging. Den første bygningen er planlagt ferdigstilt innen november 2023.

Illustrasjon: Green Mountain

Selskapet etablerer et nytt datasenteranlegg i Heggvin Næringspark i Hamar og Løten kommuner.

Dette blir Norges største datasenteranlegg.

Anlegget har fått navnet OSL2-Hamar og har en kapasitet på 150 MW. Totalt fem datasenterbygg, hver med en kapasitet på 30 MW, er planlagt på stedet.

TikTok har signert en innledende kontrakt for tre bygninger.

Det melder Green Mountain i en pressemelding. TikTok bekrefter også dette på sine sider.

Vi ser veldig fram til å bli en del av Norge, og spesielt da Hamar. Det her er en plass som fungerer bra ut fra de behovene vi har. Det er svalt klima i 100 prosent fornybar energi og gode muligheter på andre måter, så det her ser vi veldig fram til, sier Christine Grahn, Head of Government Relations and Public Policy for TikTok i Nord-Europa.

Hun peker på flere årsaker til at det var Norge og Hamar som ble valgt – blant annet tilgangen på energi.

– Det er ett av flere kriterier som vi har tittet på, og det er naturligvis et veldig viktig kriterium, sier hun.

Grahn sier de har jobbet sammen med Green Mountain, som har forsikret dem om at datasenteret har en holdbar konstruksjon og en drift som er holdbar.

– Det er flere komponenter som vi har tittet på og kommet fram til at vi vil være i Hamar de kommende årene. Og forhåpentligvis kunne bidra på en positiv måte, sier hun.

Green Mountain skal ha signert avtale med TikTok – bygger Norges største datasenteranlegg.

Torsdag vil representanter for både nasjonale og lokale myndigheter, TikTok og andre interessenter delta på et lanseringsarrangement på Hamar.

Foto: GREEN MOUNTAIN

Nasjonal sikkerhetsmyndighet: – For tidlig å si

Direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Sofie Nystrøm, sier de generelt er opptatt av sikkerheten rundt de kommersielle datasentrene i Norge.

– I dag er dette et område som ikke er regulert, og vi har hatt stort oppmerksomhetsområde med tanke på å styrke sikkerheten rundt de store datasentrene i Norge, sier hun.

Hun påpeker at det er utrolig mange verdier, verdikjeder og ulike tjenester til både privatpersoner og staten som går gjennom de fem største kommersielle datasentrene i Norge.

– Og det er uklart hva slags risiko dette utgjør, og om de er forsvarlig sikret. Vi ser at trusselaktørene er interessert i datasentrene våre, og det huses store verdier i dem. Hvis en av de tjenestene går ned, vil det ha stor betydning for oss som enkeltindivider og staten, sier hun.

Sofie Nystrøm
Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Risikoen knyttet til at TikTok nå skal etablere seg på det kommende datasenteret, er for tidlig å si.

Vi kjenner ikke intensjonen til denne kinesiske virksomheten i denne kommersielle avtalen, men vi har særskilt oppmerksomhetsområde rundt kinesiske og russiske etableringer i Norge, sier Nystrøm, og viser til de åpne vurderingene fra PST og etterretningstjenesten fokuserer på nettopp disse to aktørene.

– Men hvilken risiko det utgjør, er for tidlig å si.

Kan dere teoretisk sett fraråde denne etableringen?

– Vi kan gå inn hvis det truer nasjonale sikkerhetsinteresser og gi et råd til politiske ledelse med tanke på videre håndtering av saker. Dette er noe vi gjør kontinuerlig, sier hun.

Nystrøm påpeker at Green Mountain er en viktig leverandør i Norge, men legger til at endringer av kunder tas med i framtidige vurderinger.

Grahn i TikTok påpeker at de er internasjonalt selskap.

– Vi er ikke eid av kinesiske myndigheter. Vi er et privat og globalt selskap der 60 prosent av eierne er fond, 20 prosent gründere, og de resterende 20 prosent er ansatte og småinvestorer, sier hun.

Delte meninger om datalagringssenteret

Prosjektet vil ifølge Green Mountain skape et betydelig antall arbeidsplasser, både i selve anleggsfasen og når datasenteret er i drift.

Jon Lurås (MDG Løten) har tidligere gått ut i media og vist sin skepsis til antallet arbeidsplasser som er lovet på Heggvin.

– Jeg syns det er snodig at det kan ende opp med 350 arbeidsplasser i et høykostland som Norge, har han tidligere uttalt til Hamar Arbeiderblad.

Den kontroversielle appen TikTok eies av det kinesiske selskapet ByteDance, som samler inn data om brukerne. Flere land forbyr at TikTok brukes av politikere av frykt for at kinesiske myndigheter skal få tilgang til sensitiv informasjon.

I en melding til NRK skriver Lurås:

«Dette er i det minste ekstremt umusikalsk. TikToks forretningsmodell gjør at statsråder ikke får ha det på mobilen. Blir det bedre med norsk grønn energi?».

Les også Mehl tar selvkritikk – nå vil Frp legge saken død

TikTok App

TikTok skal ha signert en innledende kontrakt for 3 bygninger.

Foto: Kiichiro Sato

Å drifte et datasenter av denne størrelsen krever både teknikere, sikkerhetspersonell, renholdere, støttefunksjoner og ledelse.

Ordfører i Hamar Einar Busterud (BBL) er svært positiv.

– Data er en del av det grønne skiftet, og en viktig del av digitaliseringen i samfunnet. Dette er framtida.

– I kroner er dette den største industri-investeringen i Innlandet noensinne. Den innebærer 350 arbeidsplasser, men ringvirkningene vil være vel så viktige.

Einar Busterud.

– Vi besøkte Luleå og Facebook-anlegget der på nyåret og kunne ved selvsyn se ringvirkningene dette har hatt på utdanning, forskning, næringsutvikling og tilflytting for regionen, sier ordfører i Hamar, Einar Busterud.

Flere saker fra Innlandet

Villsvin i åkeren

Filma villsvinfamilie i åkeren: – Moro å sjå dyra

Kristian Hovde

Dette grisefjøset skil seg frå dei fleste andre