Hopp til innhold

Rekordmange blir tatt for fusking – savner informasjon om konsekvensene

Uvanlig mange studenter ble tatt for fusk ved norske universiteter i 2021.

Hvert år blir studenter tatt for juks og plagiat ved utdanningsinstitusjoner i Norge.

Men fra 2020 til 2021 gikk fusketallene i været.

Det viser tall NRK har innhentet fra de største universitetene i landet. (Se NRK sin oversikt her.)

Innerst på biblioteket på Nord universitet sitter to barnevernspedagogstudenter og leser til eksamen i mai.

– I går fikk vi vite at man kan bli utestengt på grunn av fusk, og det var helt nytt for oss. Og vi har allerede hatt en eksamen. Så vi burde egentlig fått vite det før, sier Ingvild Okkehaug.

Konsekvensene for de som blir tatt i fusk, kan bli store:

Annullering av eksamen, tap av studierett og utestenging fra alle universiteter i Norge inntil ett år.

To unge kvinner sitter ved siden av hverandre på et bibliotek og ser inn i kamera.

IKKE JUKSET: Ingvild Okkehaug (22) og Martine Kyvåg Norland (20) studerer barnevernspedagogikk. De har aldri jukset selv, men har hørt om flere som gjør det.

Foto: Elias Sandvold / NRK

Okkehaug mener studentene generelt ikke er godt nok informerte. Medstudent Martine Kyvåg Norland er enig.

– Jeg tror det er flere grunner til at folk blir tatt i juks, blant annet at de ikke er klar over de ulike konsekvensene. Og derfor ikke gidder å sette seg inn i regelverket når det gjelder kilder og riktig kildehenvisning.

Stor økning

Ved NTNU ble det behandlet 68 klager som omhandlet fusk i 2020. Året etter var tallet 129.

Til sammenligning behandlet klagenemnda ved NTNU 39 fuskesaker i kalenderåret 2019.

– Den store økningen skyldes omlegging til hjemmeeksamen på grunn av pandemien.

Det sier Anne Marie Snekvik, jurist og seniorrådgiver ved Universitetet.

Sakene gjelder for det meste manglende kildehenvisning og ulovlig samarbeid ved at studentene kopierer hverandres svar.

Har du jukset?

Også i Nordland har Klagenemnda fått dobbelt så mye å gjøre det siste året.

I 2021 behandlet de 69 klagesaker mot 30 i 2020.

Anne Ringen Pedersen, studiedirektør ved Nord Universitet, mistenker også at det handler om pandemien og overgangen til hjemmeeksamen.

– Det var en ny situasjon for elevene, og det skjedde fort.

– Men hvorfor blir det mer fusk av hjemmeeksamen?

– For da må man kildehenvise mye mer, og så ser vi også en grad av at man samarbeider mer, selv om det er en individuell eksamen så gjenspeiler det seg i sakene at studentene samarbeider mer.

Anne Ringen Pedersen, studiedirektør ved Nord Universitet.

Anne Ringen Pedersen, studiedirektør ved Nord universitet.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Store omveltninger i pandemien

Tuva Todnem Lund, leder i Norsk studentorganisasjon, mener at en av årsakene til at flere er mistenkt for fusk i 2021, er at det har vært stor usikkerhet rundt regelverket.

– Det har vært veldige omveltninger av både vurderingsformer og undervisningsformer på kort tid på grunn av pandemien.

– Både universitetene og høgskolene kunne gjort en bedre jobb med å være klare ovenfor studentene ovenfor hvilke vurderinger som gjelder.

I tillegg peker hun på at mange kom fra videregående med lite eksamenstrening på grunn av koronaen.

Tuva Todnem Lund står foran en rød vegg, har på sort genser og et sølvsmykke med anheng.

Tuva Todnem Lund er leder i Norsk studentorganisasjon.

Foto: Skjalg Bøhmer Vold / Skjalg Bøhmer Vold

Ny generasjon

Anne Ringen Pedersen er klar på at problemstillingen ikke er unik.

– Dette er ikke bare et problem hos oss ved Nord universitet, men et sektorproblem.

Hun mener informasjonen fra universitetet har vært gjennomgående god.

– Vi opplyser dem så godt som vi bare kan. Vi har opplæring i plagiat og fusk og har webinarer før eksamen, i tillegg til at vi bruker sosiale medier.

Studiedirektøren innrømmer likevel at mer kan gjøres.

Hun tror informasjonen må gjentas oftere.

Spesielt nå som det kommer en ny generasjon inn i universitetene som aldri har hatt eksamen.

– Nå får vi en ny studentmasse som kanskje ikke har hatt eksamen, så de har vi særlig oppmerksomhet på. Også mer direkte inn i studiene enn vi har hatt tidligere.

Mange flere som fusker

Ifølge Register for utestengte studenter (RUST) er det for øyeblikket 378 studenter som har eksamenskarantene ved alle institusjoner.

I tillegg har NRK hentet ut tall fra flere utdanningsinstitusjoner.

De operer med litt ulike tall over hva de registrerer, tallgrunnlaget kan derfor ikke sammenlignes direkte. Men hovedtendensen er at fuskesakene i de lokale klagenemndene har mer enn doblet seg fra 2020 til 2021 på mange av universitetene.

Ved Universitetet i Oslo ble det eksempelvis i 2020 meldt inn 63 saker vedrørende mistanke om fusk. I 2021 ble det meldt inn 166 saker.

Her er en oversikt: