Hopp til innhold

Rekordmange jervekull i 2010

Aldri før har det blitt registrert like mange hunnjerver med valpekull i Norge som i år. Det viser nye data, som blir rapportert av ROVDATA i Norsk institutt for naturforskning.

Jerven lurer på fotografen

Jerven lurer på fotografen Vegar Pedersen fra Statens Naturoppsyn.

Foto: Vegar Pedersen

Registreringen av ynglinger, som Statens naturoppsyn (SNO) gjorde i vår, viser at det kom minst 66 nye valpekull til verden i 2010. Dette er en økning på 13 ynglinger fra i fjor.

– Så mange har det ikke blitt registrert siden tellingene startet her i landet i 2000. Vi må tilbake til 2005 for å finne den nærmeste registreringen, som var på 62 ynglinger, sier Morten Kjørstad, leder av ROVDATA.

Øker mest i Hedmark

Økningen har vært størst i Hedmark, som har fem valpekull flere enn i fjor.

I Troms og Finnmark er det fire flere enn i fjor.

– Ut fra ynglingene, som har blitt registrert de tre siste årene, kan vi beregne at det er 362 voksne jerv i landet, pluss-minus 40 dyr. Dette er en økning på 32 dyr fra 2009, forklarer Kjørstad.

Bestandsmål er nådd

I Nordland er det påvist til sammen 13 ynglinger i år. Denne økningen fra i fjor gjør at bestanden i regionen for første gang er over bestandsmålet på 10 ynglinger siden 2007.

Dermed er alle rovviltregionene, som har et fastsatt nasjonalt bestandsmål, over bestandsmålet for antall ynglinger av jerv.

Hiregistreringer

Jerven i båsen, sekunder før den ble tatt ut.

Jerv

Det er ansatte i Statens naturoppsyn som fra starten av mars og utover våren har kontrollert hi der hvor det tidligere har vært ynglinger. Det har også blitt lagt en en betydelig innsats i å søke etter ynglehi i nye områder.

Dataene fra overvåkingen blir rapportert gjennom ROVDATA, på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning.