Hopp til innhold

Jerven hamstrer for vinteren

Dette er tiden sauebønder frykter mest gjennom sommeren. Jerven har startet høstjakta, og det går utover sauebesetningene.

Saukadaver

ET TRIST SYN: Dette var igjen av sauen som bonde Sverre Birkelund møtte da han så etter dyrene denne uka.

Foto: Sverre Birkelund

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

I Meløy har bøndene allerede fått merke jervens herjinger i saueflokkene.

Bonde Sverre Birkelund har den siste tiden intensivert tilsynet med de 215 sauene sine som er på beite i Bjærangsfjorden. Han har funnet to kadaver som er bekreftet tatt av jerv, og når NRK snakker med ham har han akkurat funnet en halvspist sau, som trolig er tatt av jerv bare timer før.

– Jeg kom akkurat over en ny sau som nettopp er tatt, og jeg vil tro at det er jerven som har vært her. Jeg har nylig kommet opp i områdene her, og det kan ligge flere kadaver her, sier Birkelund.

Sauekadaveret blir undersøkt.

KONTROLLERER KADAVERET: Rovviltkontakt Magne Kristoffersen fra Statens Naturoppsyn undersøker sauen som er som er tatt av rovdyr.

Foto: Sverre Birkelund

Jerven kommer frem i mørket

Sauebøndene har gjennom årets sesong hatt færre tap av dyr til rovdyrene. Mens det i fjor fjor ble registrert 320 kadaver av sau som var tatt av rovdyr i Nordland frem til begynnelsen av august, var antallet halvert i samme periode i år.

Sauene beiter fritt ute til midten av september. Etter som kveldene og nettene blir mørkere, blir jerven mer aktiv.

– Det ligger i jervens natur at den skal samle mat til vinteren. Den dreper byttedyr og lagrer dem for så å hente kadavrene frem gjennom vinteren, sier Vegard Pedersen i Statens naturoppsyn.

Jerven finner mange ulike steder for å lagre byttedyr. Det kan være i elveleier, under steinhyller og andre skjulesteder. Det vanskeliggjør arbeidet for bøndene med å finne alle kadavrene.

Les også: Jerveskyttar må i retten denne veka

Les også: Får felle jerv i Jostedalen

Bønder i alarmberedskap

Sauekadaver tatt av jerv

TATT AV JERV: Denne sauen er bekreftet drept av jerv.

Foto: Sverre Birkelund

Bøndene i Meløy vet at rovdyrene er mer aktiv på sensommeren og høsten, og holder derfor ekstra godt øye med besetningene. Ifølge Statens naturoppsyn er det mye rovdyr i områdene rundt Meløy, sammenlignet med Nordland for øvrig.

I 2005 besluttet dyrevernnemnda i Gildeskål og Meløy at samtlige sauebønder i området måtte ta dyra ned fra utmarksbeitene, fordi de vile være føre var.

Les også: Beordrer tidlig nedsanking

Etter de siste kadaverfunnene i Bjærangsfjorden tar ikke sauebonde Sverre Birkelund sjansen på å la dyren gå fritt ute lenger.

Tre uker før det som er vanlig nedsankingstid, henter han ned det som er igjen av besetninga.

– Nå starter jeg nedsankinga, for jeg kan ikke lenger se på at dyrene mine blir tatt av rovdyr. Jeg må bare ta ned sauene og berge det som berges kan, sier Birkelund.

Les også: Opplevde jaktende jerv på nært hold

Les også: Får 8,2 mill i rovdyrerstatning

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.