REC vurderer å stenge ned

700 ansatte kan miste jobben dersom solenergiselskapet REC kutter nesten halvparten av produksjonskapasiteten på wafere i Norge.

REC i Narvik

NARVIK: REC vurderer permanent nedstengning av produksjonskapasiteten i den eldste multikrystallinske waferfabrikken på Herøya, i den multikrystallinske waferfabrikken i Glomfjord og solcellefabrikken i Narvik (bildet)

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Styret i REC har vedtatt å starte en prosess, inkludert formelle drøftinger med tillitsvalgte, for å vurdere permanent nedstengning av deler av produksjonskapasiteten i Norge. 700 ansatte i Norge er ventet å bli påvirket av den potensielle nedstengningen. Flere hundre REC ansatte er allerede permitterte – og i dag var det varslet et informasjonsmøte for de ansatte både i Narvik, Glomfjord, Herøya og på hovedkontoret i Sandvika.

– Vi ser en fortsatt svekkelse av våre markeder. Etter at vi i sommer besluttet å stenge ned midlertidig, ser vi nå at vi ikke kan forvente en snarlig endring. Derfor har vi besluttet å gå inn i en prosess om permanent nedstengning, sier konserndirektør Jon Andersen jr. til NRK.no.

600 allerede permittert

REC har tidligere i år permittert rundt 600 ansatte. De berørte fabrikkene på Herøya, i Glomfjord og i Narvik er allerede stengt og skal etter planen holdes stengt ut året.

Det er de minst lønsomme fabrikkene som nå kan bli stengt ned permanent.

– Dette er minste anleggene våre med eldst teknologi, sier Andersen jr, og understreker at dette ikke har vært noe lett avgjørelse.

– Dette er et beklagelig, men nødvendig tiltak i dagens markedssituasjon. Vi er klar over hvilken påvirkning dette vil ha for de berørte ansatte og lokalmiljøene i Norge. Dette har derfor vært en vanskelig avgjørelse, sier han.

Vil hjelpe de ansatte med ny jobb

Dersom stengningen blir vedtatt, vil det også få konsekvenser for støttefunksjonene ved de tre produksjonsstedene. Dermed kan flere enn de 700 REC-ansatte bli rammet.

Andersen jr. sier den endelige avgjørelsen blir tatt i slutten av oktober.

– Vi har jobbet med denne problemstillingen en stund. Nå venter de formelle drøftelsene med de ansatte. Diskusjonen vi gå på hvordan vi som bedrift skal legge til rette for at de som blir berørt raskest mulig kan komme seg i ny jobb. Dette skal vi diskutere i detalj med ansattes representanter, sier han til NRK.no.

Svakt marked

Nedstengningen utgjør rundt 45 prosent av RECs waferkapasitet i Norge, samt 180 megawatt med solcellekapasitet.

Det er svake markedsforhold og utsikter til betydelig negativ kontantstrøm som gjør at REC vurderer permanent nedstengning av produksjonskapasiteten i den eldste multikrystallinske waferfabrikken på Herøya, i den multikrystallinske waferfabrikken i Glomfjord og solcellefabrikken i Narvik.

Nedstengningen utgjør rundt 775 megawatt med årlig kapasitet av wafere eller 45 prosent av RECs waferkapasitet i Norge samt 180 megawatt med solcellekapasitet. 700 ansatte er ventet å bli påvirket av den potensielle nedstengningen, ifølge selskapet.

Fortsetter i de nyeste fabrikkene

Produksjonen vil fortsette på de nyeste multikrystallinske waferfabrikkene på Herøya (650 MW årlig kapasitet) samt på monokrystallinske waferfabrikken i Glomfjord (300 MW årlig kapasitet). REC jobber intenst med å bedre driften og redusere kostnadene ved disse fabrikkene, og positiv kontantstrøm er fortsatt hovedkriteriet for videre drift.

– Jobber hardt

Den integrerte wafer-, celle- og solcellepanel fabrikken (700 MW årlig solcellepanelkapasitet) i Singapore samt silisiumsfabrikkene i USA (19.000 tonn årlig kapasitet) fortsetter å produsere med full kapasitet.

– Vi jobber nå hardt for å gjenvinne konkurransekraft på de gjenværende norske anleggsende. Med disse utfordrende markedsforholdene er det også tilfredsstillende å se den positive utviklingen for våre virksomheter i USA og Singapore. Det gir oss en solid posisjon for fremtiden », sier konsernsjef Ole Enger i REC.

REC vil offentliggjøre estimater for kostnader og nedskrivninger rundt restruktureringen av fabrikkene i Norge i forbindelse med offentliggjøringen av resultatene for tredje kvartal.