Reagerer på bruk av ord som innavl og fornorskning i omtalen av Tysfjord-samfunnet

Sametingsråd Mikkel Eskil forteller om hatefulle ytringer i mediene i løpet av de to årene Tysfjord har vært i søkelyset. Han reagerer på leserbrev med ord som innavl, og påstander om at fornorskingen blir nevnt som et overgrep.

Mikkel Eskil Mikkelsen

Mikkel Eskil Mikkelsen reagerer på leserbrev med ord som innavl og fornorsking. Dette tok han opp på fredag, i et orienteringsmøte om Tysfjord-sakene.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Fredag deltok sametingsråden som representant for Sametinget i et orienteringsmøte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Eskil mener all pågangen oppleves som vanskelig for dem som er involverte.

– Jeg synes man skal ta hensyn til hva som er med på å skape stigma og hva som er riktig å skrive. Vi har opplevd enkelte artikler som jeg mener har vært svært uheldige. Det har blant annet vært leserbrev som har brukt ord som innavl og at fornorskingen ikke har gjort en god nok jobb, sier han.

Nå ønsker han at de som er involverte i oppfølgingsprosjektet i Tysfjord må ha en bevissthet om at disse medieutspillene krever sitt av befolkningen som opplever stigma og urettferdige utsagn.

Må ha kunnskap om lokalbefolkningens behov

Mikkel Eskil mener at om prosjektet skal bli vellykket, må de ha kunnskap om behovet og situasjonen til lokalbefolkningen.

– Et av disse er kunnskapen om hva som rører seg i det offentlige ordskiftet. Bevisstheten om påvirkningen fra medias søkelys er viktig, forteller han.

mote_oslo

Fredag møtte flere representanter fra fylke, kommune og Sametinget opp for å snakke om oppfølgingen av Tysfjord-sakene.

Foto: Sametinget

Ifølge Eskil tok også ministeren imot innspillet og syntes det var uheldig.

– Jeg opplevde forståelse for dette fra ministeren. Også fra oss i Sametinget var det viktig å formidle dette synet.

Dette er delen av innlegget han reagerer spesielt på:

«Tysfjord kommune har ikke helt lykkes med integrerings politikken. Vi var ikke harde nok i klypa, men tillot at det fikk utvikle seg lukkede miljøer i små samfunn hvor innavl ble et problem. Det ser vi nå resultatet av i den såkalte Tysfjord saken.»

Legger seg flate for å ha satt «innavl» på trykk

Avisen Fremover i Narvik hadde det opprinnelige leserinnlegget på trykk i papirutgaven den 17. januar i år. Ansvarlig redaktør Christian Senning Andersen sier han har full forståelse for at sametingsråden reagerer og sier at bruken av ordet «innavl» aldri skulle vært satt i avisen.

– Jeg står for at vi trykket leserinnlegget, men vi skal selvfølgelig ikke tillate innlegg på trykk som oppleves som stigmatiserende eller som er ulovlige, sier han.

Samtidig mener redaktøren at det er viktig at man ikke skaper ekkokamre og ikke tier i hjel en debatt som han mener er nødvendig å ta i kjølvannet av Tysfjord-sakene.

ansv_red_fremover

Ansvarlig redaktør i Fremover, Christian Senning Andersen beklager at de ikke redigerte vekk innavl fra innlegget som kom på trykk. Bildet er brukt med tillatelse fra avisen.

Foto: Kristoffer Klem Bergersen / Fremover

– Fortielsen har nettopp vært noe av det store problemet i Tysfjord. Vi ønsker at terskelen skal senkes for å sette på trykk meninger om Tysfjord, selv om det kan oppleves som ubehagelig, sier han og legger til:

– Akkurat i denne artikkelen er det bruken av ordet innavl som aldri skulle vært trykket. Om dette i ettertid hadde vært publisert på nett, hadde jeg gått inn og fjernet denne delen av innlegget. Der må vi legge oss helt flate og beklage at det kom på trykk i papirutgaven.

Avisa Nordland har også gjengitt innlegget digitalt, men passasjen med innavl er fjernet fra innlegget.

Beklager bruken av ordet: – En glipp

– Jeg beklager det jeg skrev, det var rett og slett en glipp, sier innleggsforfatteren til NRK.

Han mener at dette var noe også redaktøren kunne ha sett på en tidligere tidspunkt og moderert, selv om han står ansvarlig for sine ytringer.

– Jeg deltar ikke selv i sosiale medier, men det kom en storm av tilbakemeldinger etter innlegget.