Internasjonal protest mot hvalkvoter

Norges beslutning om å øke kvotene til hvalfangst, og dyrevernere mener at Norges omdømme nå står i fare. Kritikken avvises av fiskeri og kystdepartementet.

Hvalfangst i Vestfjorden

Hvalfangsten i Vestfjorden blir videreført til neste år. Norge vil øke kvotene på fangst av vågehval, mot sterke protester fra dyrevernere.

Foto: Kari Skeie / NRK

– Jeg er helt satt ut - jeg kunne ikke tro at Norge ville høyne kvoten så mye da jeg fikk høre det. Økningen er på 45 prosent fra året før, og fangerne tar ikke hele kvoten uansett – dermed er det en meningsløs kvote å sette. Jeg skjønner ikke hvorfor de gjør dette, sier Katie O’Connel i WDCS - Whale and Dolphin Conservation Society.

– Norge vil miste anerkjennelse internasjonalt på grunn av denne kvotefastsettelsen, sier hun.

Ikke alle reagerer sterkt

Tidligere har NRK Nordland meldt om Greenpeace som reagerer på kvotefastsettelsen , mens Rasmus Hanson i WWF ikke har så sterke synspunkter.

– For oss er det ikke så viktig hvor mange dyr man bestemmer seg for å fange – det viktige er hvor mange som faktisk blir fanget, og slik hvalfangsten har utviklet seg i det siste, er den ikke en prioritert sak hos oss i WWF, sier Hanson.

Mister anseelse

Norges anseeelse i utlandet bekymrer derimot NOAH - som er organisasjonen for dyrs rettigheter.

– Vi vet jo at det er dårlig for Norges internasjonale anseelse at man opptrer som en stabukk i IWC og ikke ønsker å se på nye måter å forholde seg til hvaler på enn bare denne fangstbaserte måten. Norge er jo veldig reaksjonere der og er overhodet ikke noe talerør for dyrevelferden eller artsmangfoldet i IWC, der er det bare fangstinteressene som Norge står for, og det blir selvføglelig ikke sett positivt på, sier veterinær Silje Martinsen.

Regjeringen ikke bekymret

Vidar Ulriksen i kyst og fiskeridepartementet

Statssekretær Vidar Ulriksen i Fiskeri og Kystdepartementet er rolig i forhold til internasjonale reaksjoner.

Foto: Regjeringens pressetjeneste

Statsssekretær Vidar Ulriksen i Fiskeri og kystdepartementet tar truslene om tapt anseelse med ro:
– Nei det har vi ingen grunn til å tro. Det som er fakta i denne saken er jo at regjeringen er konsekvent og konsistent i å forholde seg til jamt uttak inntil vi får en ny revisjon av forvaltningsregimet, sier Ulriksen. Han viser til at det er et anerkjent prinsipp i IWC at man skal ha javne kvoter over en seks års periode, og dermed er det rom for å flytte over de dyrene som ikke ble fanget fra inneværende sesong til neste.