Raser mot politiets tidsbruk: – Aldri opplevd en grovere overtredelse

NARVIK (NRK): I 2011 ble mannen fra Tysfjord anmeldt for seksuelle overgrep mot en psykisk utviklingshemmet kvinne. Først i dag, mer enn seks år senere, går saken for retten. – En skandale, mener både forsvarer og bistandsadvokat.

Alf-Martin Solvin

Tiltaltes forsvarer, Alf-Martin Solvin, sa i Ofoten tingrett i narvik at han aldri har opplevd en grovere overtredelse.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

I dag starter den andre rettssaken i det såkalte Tysfjord-saken. En mann i 50-årene står i Ofoten tingrett tiltalt for å ha forgrepet seg på en psykisk utviklingshemmet kvinne. Mannen har erklært seg ikke skyldig.

Men det har tatt veldig lang tid å få saken for retten. Altfor lang tid, mener både forsvarer og bistandsadvokat.

Saken kom politiet til kjennskap 2. november 2011, som iverksatte en aksjon mot adresser i Tysfjord allerede en uke senere. Likevel skulle det ta tid å få tatt ut tiltale og få saken opp for rettsapparatet.

– Aldri opplevd en grovere overtredelse

Tiltaltes forsvarer, Alf-Martin Solvin, sa i retten at han aldri har opplevd en grovere overtredelse.

– Det har gått seks år siden saken først ble tatt opp av politiet. Det er ganske utrolig at saken ikke har kommet opp for domstolen tidligere.

– Unnskyldningene som fremkommer fra aktoratet er uholdbar. Tidsbruken kan få betydning for vurderingene av bevisene i saken, fortsatte han, og utdypet:

– Det vil være vanskelig for retten å ta stilling til bevisene som framlegges. Og all tvil skal komme tiltalte til gode. Vi snakker om påstand mot påstand.

– En skandale

Kristin Fagerheim Hammervik er bistandsadvokat til kvinnen fra Tysfjord som skal ha blitt utsatt for de seksuelle overgrepene over en periode på tre år – fra 2008 til 2011.

Under innledningsforedragene torsdag formiddag kritiserte også Hammervik tidsbruken til politiet.

– Jeg vil slutte meg til forsvarerens kritikk av tidsbruken. En skandale.

Kristin Hammervik

Kristin Fagerheim Hammervik er bistandsadvokat til kvinnen fra Tysfjord som skal ha blitt utsatt for de seksuelle overgrepene.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Opprinnelig flere mistenkte

Aktor, politiadvokat Siv Remen, fortalte at tiltale ble tatt ut 12. april 2016 og at saken «dessverre har blitt svært gammel». Hun forklarte det blant annet med at saken har vært krevende å etterforske, og at det har tatt lang tid å få gjennomført sakkyndige vurderinger.

– Det er mange ulike faktorer som har spilt inn, sa Remen.

Aktor fortalte videre at det opprinnelig var fem mistenkte i saken.

Det fremkom at mistanken mot de øvrige fire ble frafalt – blant annet på grunn av deres mentale funksjonsnivå, samt på grunn av bevisets stilling.

– Det er ikke tvil om at flere burde vært tiltalt i denne saken, sa Remen.

Ved lunsjtid torsdag spilles det av et to timer langt avhør som ble gjennomført med fornærmede i november 2011.

Forsvareren anmodet om at dette skulle skje for lukkede dører av hensyn til privatlivets fred, men dette ble ikke tatt til følge av retten.

Politiadvokat Siv Remen

Politiadvokat Siv Remen.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK