Ras har stengt veistrekning

Fv 816 er stengt ved Festvåg pga snøras. På strekningen Henningsvær - Rørvik. Politiet melder at ingen er tatt av raset.