Hopp til innhold

Har gitt kommunen en halv million i bøter – men vet ikke om de kan kreve det inn

Siden mars har Fylkesmannen i Nordland ilagt Rana kommune dagbøter for manglende oppfølgning i en mobbesak. Men Fylkesmannen vet ikke om de kan kreve at kommunen faktisk betaler for seg.

Mo i Rana

Rana har til sammen ti skoler der rundt 3000 barn og ungdom får undervisning.

Foto: Ola Helness / NRK

For to år siden ble rektor ved en av skolene i Rana kontaktet av politiet etter en alvorlig hendelse med en elev.

Det som etterhvert ble en mobbesak havnet på bordet til Fylkesmannen i Nordland. Rana kommune fikk en liste over 18 tiltak som skulle gjennomføres for å sikre skolemiljøet til eleven.

Selv om kommunen har gjennomført halvparten av tiltakene, er ikke Fylkesmannen fornøyd.

I mars i år så de derfor ingen annen utvei enn å bøtelegge kommunen dag for dag, til de oppfyller kravene som er stilt. Siden da har boten vokst med 3000 kroner hver dag.

Guri Adelsten Iversen

Utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Nordland, Guri Adelsten Iversen, mener dagbøter må kunne innkreves for å sikre at vedtakene blir gjennomført.

Foto: Martin Steinholt

– Når vi går til det skrittet å gi dagbøter så er det en alvorlig sak, sier utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Nordland, Guri Adelsten Iversen til NRK.

Vet ikke om de kan tvinge dem til å betale

Kommunene i Norge har et særskilt vern mot utlegg og arrest i kommuneloven. Derfor har Adelsten Iversen sendt brev til Utdanningsdirektoratet.

Spørsmålet er om pengene Rana skylder kan kreves inn. Og i så fall hvordan.

– Vi har fått signaler om at en kommune kan la være å betale, selv om de får regning fra staten. Vi må finne ut om dagbøter til kommuner er et virkemiddel som faktisk virker, sier Adelsten Iversen.

«Vi har blitt kjent med at adgangen til å inndrive tvangsmulkten skal ha blitt diskutert på et møte i kommunestyret. Som følge av dette har temaet blitt diskutert hyppig i sosiale medier», skriver hun i brevet til direktoratet.

Mener de har oppfylt sine plikter

Da fristen utløp hadde kommunen gjennomført ni av de 18 tiltakene.

Kommuneadvokat Gislaug Øygarden har tidligere uttalt til Rana Blad at kommunen har gjort det som kan forventes i denne saken og oppfylt sine plikter.

Fylkesmannen er uenig. Dermed opprettholdes bøtene på 3000 kroner per dag.

– Vi ser at Rana kommune jobber iherdig for å klare å imøtekomme kravene i vedtaket vi har gjort, men vi er ikke fornøyde med det de har utført og mener de kunne gjort mer, sier Adelsten Iversen.

– Kan ikke gjemme seg bak denne loven

Førsteamanuensis Roald Hopsnes ved juridisk fakultet på Universitetet i Bergen, er soleklar på at kommuneloven ikke kan frita en kommune for å betale. Poenget med denne loven er å verne innbyggernes goder hvis en kommune ikke kan gjøre opp for seg.

Roald Hopsnes. Førsteamanuensis ved
det juridiske fakultet i Bergen.

Førsteamanuensis ved det juridiske fakultet i Bergen, Roald Hopsnes

Foto: Privat

– Det skal ikke være mulig for noen å kreve tvangssalg av kommunens eiendeler for å drive inn krav. Se for deg at et sykehjem blir tvangssolgt, fordi en kommune ikke kan gjøre opp for seg. Det går ikke.

– Men så lenge en kommune kan gjøre opp for seg, kan de ikke gjemme seg bak denne loven. De har betalingsplikt, sier han.

Han understreker at uenighet mellom stat og kommune i slike saker ikke er uvanlig, men at en kommune må ta andre skritt for å få en endelig avgjørelse. Kommunen kan ikke klage på fylkesmannens avgjørelse.

– Jeg tør ikke si sikkert om kommunen kan gå til sak mot fylkesmannen. I lignende saker kan de få prøvd saken sin for retten. Men generelt har søksmål mellom stat og kommune vært begrenset.

Vil ikke svare på om de vil betale

Juristene hos Utdanningsdirektoratet jobber nå med saken. Den var ikke ferdig behandlet da NRK tok kontakt.

Fylkesmannen har ikke sendt krav til kommunen enda, siden dagbøtene fortsatt løper. Rana kommune vil ikke svare på om de vil betale boten eller ikke.

Kommunikasjonssjef Connie Slettan i Rana kommune sier de venter på svar på et brev de sendte til Fylkesmannen i midten av september. Innholdet i brevet er ukjent siden det er unndratt offentlighet av hensyn til eleven.