Protestgruppe frykter miljøbombe

Foreneningen «En ren Skjerstadfjord» mener flere oppdrettsanlegg i Skjerstadfjorden vil føre til en miljøkatastrofe. Oppdretterne er uenige og mener at fjorden tåler mer laks.

Planene om nye oppdrettsanlegg i Skjerstadfjorden i Bodø har blitt møtt med store protester. Gruppen "En ren Skjerstadfjord" mener flere anlegg i fjorden vil føre til en miljøkatastrofe. Oppdretterne mener på sin side at fjorden tåler mer laks.

VIL DRIVE OPPDRETT HER: To oppdrettsselskap har søkt om å få drive oppdrett i Skjerstadfjorden. Det bekymrer foreneningen «En ren Skjerstadfjord».

Det produseres allerede store mengder oppdrettsfisk i Skjerstadfjorden og mer kan det bli, når de to oppdrettsselskapene Gildeskål forskningsstasjon og Marine Harvest går inn med konkrete planer om nye anlegg i fjorden.

Det bekymrer foreneningen «En ren Skjerstadfjord» som er redde for at fjorden ikke tåler flere anlegg.

  • SE VIDEO ØVERST I SAKEN

– Det bekymrer oss fordi avfall og skit fra fisken blir værende igjen i fjorden, og her har vi flere ulike marine naturtyper som må tas vare på, sier Rolv Sigurdsen i protestgruppa til NRK.

Skjerstadfjorden er en såkalt terskelfjord som er over 500 meter dyp, men har et svært grunt og smalt utløp i Saltstraumen. Dette gjør at motstanderne frykter at avfallet fra oppdrettsnæringen skal bli liggende igjen i fjorden.

– Organisk materiale som tilsvarer en by på 90 000 innbyggere, eller størrelsen på Bodø og Tromsø til sammen, kan komme til å gå rett ut i bukta her, sier Sigurdsen.

Rolv Sigurdsen

PROTESTERER: Rolv Sigurdsen i foreningen «En ren Skjerstadfjord» mener flere oppdrettsanlegg i Skjerstadfjorden vil føre til en miljøkatastrofe.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Frykter lakselus og forurensing

Oppdretterne innerst i Skjerstadfjorden har vært lite plaget med lakselus fordi det er mye ferskvann der. De nye anleggene planlegges lengre ut i fjorden, hvor det er mer saltvann og større fare for lus.

– Den store faren nå er lakselus. Hvis det kommer lakseoppdrett i fjorden, selv om det bare er små mengder, er det over, sier Sigurdsen.

Vil øke produksjon

Oppdrett Sjerstadfjorden

OPPDRETT: Selv om flere i Nordland er kritisk til oppdrett i Skjerstadfjorden, kan fylkeskommunen likevel si ja til mer oppdrettslaks. Her fra et annet anlegg i Skjerstadfjorden.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Selskapet Gildeskål forskningsstasjon står bak en av søknadene i området. De tror at fjorden fint kan tåle mer oppdrett.

– Vi vet at vi har en næringsfattig kyst, og det kan tydelig tilføres næringsstoffer hvis det ikke er punktbelastning. Jeg tror at Skjerstadfjorden vil kunne øke sin produksjon av laks i framtida, sier arbeidende styreleder i Gildeskål forskningsstasjon, Kjell Lorentsen til NRK.

Han deler bekymringene til motstanderne og ønsker seg enda en utredning som vil sikre at de ikke skaper et luseproblem i Skjerstadfjorden.

– Man burde gjøre ytterligere undersøkelser, før man setter i gang og etablerer. Jeg vil kvie meg for å drive et lakseoppdrettsanlegg i en fjord som idag er lusefri, sier Lorentsen.