Protestgruppe frykter miljøbombe

Foreneningen «En ren Skjerstadfjord» mener flere oppdrettsanlegg i Skjerstadfjorden vil føre til en miljøkatastrofe. Oppdretterne er uenige og mener at fjorden tåler mer laks.

Planene om nye oppdrettsanlegg i Skjerstadfjorden i Bodø har blitt møtt med store protester. Gruppen "En ren Skjerstadfjord" mener flere anlegg i fjorden vil føre til en miljøkatastrofe. Oppdretterne mener på sin side at fjorden tåler mer laks.

VIL DRIVE OPPDRETT HER: To oppdrettsselskap har søkt om å få drive oppdrett i Skjerstadfjorden. Det bekymrer foreneningen «En ren Skjerstadfjord».

Det produseres allerede store mengder oppdrettsfisk i Skjerstadfjorden og mer kan det bli, når de to oppdrettsselskapene Gildeskål forskningsstasjon og Marine Harvest går inn med konkrete planer om nye anlegg i fjorden.

Det bekymrer foreneningen «En ren Skjerstadfjord» som er redde for at fjorden ikke tåler flere anlegg.

  • SE VIDEO ØVERST I SAKEN

– Det bekymrer oss fordi avfall og skit fra fisken blir værende igjen i fjorden, og her har vi flere ulike marine naturtyper som må tas vare på, sier Rolv Sigurdsen i protestgruppa til NRK.

Skjerstadfjorden er en såkalt terskelfjord som er over 500 meter dyp, men har et svært grunt og smalt utløp i Saltstraumen. Dette gjør at motstanderne frykter at avfallet fra oppdrettsnæringen skal bli liggende igjen i fjorden.

– Organisk materiale som tilsvarer en by på 90 000 innbyggere, eller størrelsen på Bodø og Tromsø til sammen, kan komme til å gå rett ut i bukta her, sier Sigurdsen.

Rolv Sigurdsen

PROTESTERER: Rolv Sigurdsen i foreningen «En ren Skjerstadfjord» mener flere oppdrettsanlegg i Skjerstadfjorden vil føre til en miljøkatastrofe.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Frykter lakselus og forurensing

Oppdretterne innerst i Skjerstadfjorden har vært lite plaget med lakselus fordi det er mye ferskvann der. De nye anleggene planlegges lengre ut i fjorden, hvor det er mer saltvann og større fare for lus.

– Den store faren nå er lakselus. Hvis det kommer lakseoppdrett i fjorden, selv om det bare er små mengder, er det over, sier Sigurdsen.

Vil øke produksjon

Oppdrett Sjerstadfjorden

OPPDRETT: Selv om flere i Nordland er kritisk til oppdrett i Skjerstadfjorden, kan fylkeskommunen likevel si ja til mer oppdrettslaks. Her fra et annet anlegg i Skjerstadfjorden.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Selskapet Gildeskål forskningsstasjon står bak en av søknadene i området. De tror at fjorden fint kan tåle mer oppdrett.

– Vi vet at vi har en næringsfattig kyst, og det kan tydelig tilføres næringsstoffer hvis det ikke er punktbelastning. Jeg tror at Skjerstadfjorden vil kunne øke sin produksjon av laks i framtida, sier arbeidende styreleder i Gildeskål forskningsstasjon, Kjell Lorentsen til NRK.

Han deler bekymringene til motstanderne og ønsker seg enda en utredning som vil sikre at de ikke skaper et luseproblem i Skjerstadfjorden.

– Man burde gjøre ytterligere undersøkelser, før man setter i gang og etablerer. Jeg vil kvie meg for å drive et lakseoppdrettsanlegg i en fjord som idag er lusefri, sier Lorentsen.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Adrian (27) må vise finger, rope, rekke tunge og lage kysselyder. Helst når det passer ekstremt dårlig.
Venke opplevde enhver hesteeiers mareritt da hun oppdaget en fremmed mann i stallen hennes.