Politimann dømt til åtte måneders fengsel for misbruk av stilling: – Et voldsomt sjokk

Etter å ha blitt dømt til 20 dagers fengsel i tingretten, ble straffen i lagmannsretten skjerpet til åtte måneders fengsel for politimannen som sto tiltalt for ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang.

Rana tingrett. Tinghuset Mo i Rana

DØMT TIL FENGSEL: En politimann i Nordland er i Hålogaland lagmannsrett dømt til åtte måneders fengsel for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang.

Foto: Frank Nygård / NRK

En politimann i Nordland er i Hålogaland lagmannsrett dømt til åtte måneders fengsel for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang.

Mannen må i tillegg betale en oppreisningserstatning på 60.000 kroner til den fornærmede kvinnen.

– Dommen kom som et stort sjokk. I tingretten ble han frifunnet både for straff og erstatning, sier politimannens forsvarer Benedict de Vibe til NRK.

Hjalp kvinne i førerkort-sak

Mannen er dømt for å ha bistått den fornærmede i saken med å skrive merknader i en førerkortsak.

Deretter skal han ha hatt seksuell omgang med kvinnen. Forholdene fant ifølge dommen sted ved to anledninger i november 2017 og januar 2018.

Mannen erkjente i retten at han uriktig bekreftet overfor Nordland politidistrikt at fornærmede hadde avgitt negative urinprøver ved tre anledninger, selv om han ikke visste om prøveresultatene.

Dette ble brukt til å dokumentere fornærmedes rusfrihet i en førerkortsak, ifølge tiltalen.

– Dommen vil snu opp ned på livet hans

Advokat Benedict de Vibe sitter ved pulten på kontoret sitt.

SKUFFET: – Min klient er utrolig skuffet over dommen, sier mannens forsvarer Benedict de Vibe.

Foto: Caroline Drefvelin / NRK

Mannen ble dømt til 20 dagers fengsel i Rana tingrett i april. Han ble bare dømt for å ha oppgitt uriktige beviser og ikke for misbruk av stillingen.

Han ble samtidig frifunnet for krav om oppreisning.

Spesialenheten for politisaker anket derfor dommen.

I Hålogaland lagmannsrett ble han dømt for å ha oppgitt uriktige opplysninger om beviser, men også for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang.

– Tingrettens flertall la et større del av ansvaret på den fornærmede kvinnen, mens lagmannsretten mener at selv med en likeverdighet i interesse og pågang fra de to, skulle min klient ikke ha inngått i den alliansen han gjorde, sier mannens forsvarer Benedict de Vibe til NRK.

Politimannen har vært suspendert fra jobben mens saken har vært under etterforskning. Nordland politidistrikt har også opprettet personalsak mot mannen.

– Dommen vil snu opp ned på livet til min klient. Det blir vanskeligere på alle måter.

Vurderer å anke til Høyesterett

Nå vurderer lensmannen å anke dommen til Høyesterett. Slik de Vibe ser det er det tre ankemuligheter.

Politimannen kan anke over lovanvendelsen, eventuelle saksbehandlingsfeil. I tillegg er det selve straffeutmålingen.

– Nå skal vi sette oss ned og lese dommen grundig før vi tar en avgjørelse, sier mannens forsvarer Benedict de Vibe til NRK.