Hopp til innhold

Rein blir påkjørt mens de slikker veiene: – Vil ikke ha salt i Saltdalen

Hver vinter havner mer enn 200.000 tonn på norske veier. Når rein slikker salt av veiene, oppstår trafikkfarlige situasjoner. Nå vil politikere i Saltdal forby salting av veiene.

Rein slikker saltet av E6 i Saltdalen.

På nordsida av Saltfjellet har Per Thomas Kuhmunen mistet flere rein til påkjørsler fordi den stod midt i veien og slikka salt.

Foto: Per Thomas Kuhmunen

Onsdag vedtok formannskapet i Saltdal kommune at de ikke ønsker salting av E6.

Det er for så vidt ikke noe de kan bestemme, så de har sendt flere henvendelser til Statens vegvesen og bedt dem strø sand i stedet.

– Det er det vi har hatt til nå, og det er det som funker, sier ordfører i Saltdal, Rune Berg.

Salt er problematisk, mener de:

Det påvirker naturmangfoldet negativt. Det tilgriser bilruter som gjør sikten dårligere. Og det tiltrekker hjortevilt til veiene, særlig reinsdyr.

De mener også at man vet for lite om konsekvensene ved bruk av salt.

Rein blir påkjørt

Per Thomas Kuhmunen i Saltfjellet Reinbeitedistrikt foran en kasse fôr til en av hans mange reinflokker. De står på nesten to meter snø på kommunegrensa Gildeskål-Bodø.

Per Thomas Kuhmunen er leder av Saltfjellet Reinbeitedistrikt.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.

En av dem som har mistet rein i påkjørsler fordi den stod og slikket i seg mineraler fra saltet midt på veien, er leder av Salten reinbeitedistrikt, Per Thomas Kuhmunen.

– Ja, jeg har mistet flere. Det er en helt vanlig problemstilling, sier han til NRK.

Akkurat som vi mennesker liker salt, liker reinen også det. Den trenger mineralene og slikker saltet av veiene, som for eksempel langs E6 over Saltfjellet.

– Når det saltes på veien, tiltrekkes reinen av dette saltet og skaper trafikkfarlige situasjoner hvor rein blir påkjørt og folk kan komme til skade, sier han.

Også de ønsker seg strøsand på veien.

Mener det bryter med naturmangfoldloven

I vedtaket politikerne i Saltdal har sendt til Vegvesenet, ber de også om faglige vurderinger av hvordan saltingen påvirker naturmangfoldet i kommunen.

– Vi har etterspurt konsekvensene ved bruk av salt, men Vegvesenet har ikke svart, sier ordfører i Saltdal, Rune Berg.

Rune Berg (Sp)

Ordfører i Saltdal, Rune Berg (Sp) forventer svar fra Statens vegvesen.

Foto: Saltdal Kommune

– I tillegg til rein som skaper trafikkfarlige situasjoner, må jo dette påvirke naturmangfoldet med elva rett i nærheten. Vi synes det strider mot naturmangfoldloven, sier han.

Vegvesenet: – Bruker ikke mer enn nødvendig

Statens vegvesen sier at salt er forebyggende for å hindre isdannelse på veien, spesielt ved væromslag.

– Salt brukes alle steder i verden med vinterklima, og salt vil fortsatt være viktig for å forebygge ulykker.

Det svarer seksjonsleder Olav Korsaksel i Drift nord i en e-post til NRK.

Vegvesenet innrømmer at det er negative sider ved bruk av salt.

– Blant annet for miljøet, slik Saltdal kommune påpeker, skriver Korsaksel.

– Vegvesenet jobber derfor med å redusere saltbruken. Vi ønsker ikke å salte med en det som er nødvendig for å sikre at folk kommer seg trygt fram om vinteren.

Så langt i år har det ikke vært noen nedbør, det har vært stabilt og tørt.

Dermed forstår ikke lokalpolitikerne hvorfor veiene nå saltes.

– Det blir jo bare glatt, sier Berg.

Ifølge Vegvesenet ble det i vintersesongen 2019–2020 brukt totalt 95 000 tonn salt på riksveiene.

Det er en nedgang på 16 prosent fra året før. Da ble 113 000 tonn salt brukt.

Tar man med fylkesveiene øker tallet ytterligere. Tallet for fjorårets vintersesong på fylkesveiene er ikke klar, men totaltallet for riks- og fylkesveiene for 2018-2019 havnet 241.000 tonn salt på norske veier.

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har de siste to vintrene overvåket bekkene inn og ut av Østensjøvannet i Oslo for å finne ut om natriumformiat som avisningsmiddel gir mindre miljøproblemer enn vanlig veisalt.

– Resultatene fra felt gir ikke entydige svar, men alt i alt ser det ut til at formiatbaserte avisningsmidler kan være et godt alternativ, skriver de på sine sider.