Pengetrøbbel for sykehuset

Nordlandssykehuset må spare mer enn antatt.

Nordlandssykehuset, Bodø

Nordlandssykehuset må spare 30 til 45 millioner kroner mer enn antatt for å få økonomien for 2009 i balanse.

Foto: Eva Berget / NRK

For å få balanse i økonomien for 2009 må Nordlandssykehuset hente inn 15 millioner kroner mer i år.

Det ble bestemt under styremøtet torsdag.

Styret har pålagt ledelsen å finne ut hvordan de kan spare inn 15 millioner kroner i år. Dette kommer i tillegg til de 170 millioner kronene som Nordlandssykehuset allerede har vedtatt skal spares inn i år.

Årsaken til at Nordlandssykehuset må spare inn ytterlige millioner, er økte lønnsostnader på 15 millioner kroner.

Styret sier innsparingene er nødvendig for blant annet å kunne realisere utbgygging av sykehuset i Bodø og nytt sykehus i Vesterålen.