Hopp til innhold

Vil bruke narkotika i trossamfunn – tar saken til Strasbourg

Kan man oppbevare narkotiske stoffer lovlig så lenge det brukes som en del av et trossamfunn? – Ja, sier Øystein Meier Johannessen (69). Nå tar han saken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Øystein Meier Johanessen

Øystein Meier Johannessen gir seg ikke, nå vil han prøve saken sin for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Foto: Alexander Kjønsø Karlsen / NRK

I dag omtaler Øystein Meier Johannessen seg som forstander i Norges Psykedeliske Tros- og Livssynssamfunn.

Siden 2016 har tros- og livssynssamfunnet sverget til narkotiske stoffer. De skal ha rundt 40 medlemmer, opplyser han.

Dette skal politiet ha fått med seg, og de fant sopp, amfetamin, MDMA og perforerte papirbiter som inneholdt LSD.

Dette var plassert rundt om i huset og i bilen til Johannessen.

Vil bli empatisk

Ifølge Johannessen bruker de psykedeliske stoffer som sakramenter.

Det er et hjelpemiddel for å oppnå målet om å bli mer empatiske og bedre mennesker. Samtidig bidrar stoffene til å oppnå kontakt med det åndelige, har Johannessen forklart i retten.

Men lagmannsretten mente at dette ikke var innafor.

De dømte ham til 60 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år.

Les også Dømt for å ha brukt narkotika som del av religion: Nå tar Elden saka til Høyesterett

John Christian Elden

Johannessen var ikke enig og tok saken til Høyesterett.

De ville ikke behandle saken.

Han gir seg ikke.

Nå vil han ta saken til Strasbourg og den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), bekrefter han til NRK.

– Det er for at jeg mener at den har mulighet til å slippe gjennom.

– Anken ble avvist hos Høyesterett, hva tenker du om det?

De syns vel at lagmannsretten har vært veldig grei med meg, og jeg tror ikke de ville gått inn for frifinnelse heller. Det hadde nok vært altfor brå overgang. Det var i grunnen et klapp på skulderen vi fikk hos lagmannsretten, sier han.

For lagmannsretten reduserte straffen han fikk hos tingretten.

Der ble han dømt til 100 dagers ubetinget fengsel.

Prinsipiell interessant

Det er advokat Jon Christian Elden som representerer mannen. Han mener at saken er prinsipielt interessant.

– Man befinner seg i skjæringspunktet mellom utøvelse av grunnleggende menneskerettigheter og hensynet til kriminalitetsbekjempelse og ivaretakelse av folkehelsen. Spørsmålet om hvor langt religionsfriheten strekker seg er også interessant i et samfunnsperspektiv, har Elden tidligere uttalt til NRK.

Les også Politiker vil slippe narkostraff – mener religionen gir han lov

Øystein Meier Johanessen

For på den ene siden slår den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) fast at alle har rett til religionsfrihet. Alle skal kunne praktisere sin egen religion.

Men på den andre siden slår EMK fast at staten kan gripe inn. Blant annet hvis handlingen er lovstriding og det er nødvendig.

I dag omtaler han seg som forstander i Norges Psykedeliske Tros- og Livssynssamfunn. I retten fortalte han at de har rundt 40 medlemmer. Han mente at som en del av sin tro burde han få bruke narkotika, uten å bli straffet.

Gjort seg bemerket tidligere

Øystein Meier Johannessen, grunnlegger av Samfunnspartiet og tidligere medlem i kommunestyret i Hemnes. Han stod under kommunevalget i 2019 øverst på «Hemneslista» i hjemkommunen.

Han har flere ganger gjort seg bemerket i lokale og riksdekkende medier gjennom sine politiske saker og aksjonsformer.

Blant annet er han dømt til fengsel for bombetrusler etter at han parkerte en bil med arabisk påskrift utenfor NRK Marienlyst i Oslo.

Han har også satt fyr på en bil utenfor rådhuset i hjemkommunen som en protest mot Israel og USA.

I 2015 viste NRK-programmet Trygdekontoret Johannessen som «tripper» på fleinsopp.