Hopp til innhold

Bilder av spektakulær nordnorsk manndomsprøve får unik beskyttelse

De ventet i mørket og fanget Europas største rovfugl med bare hendene. Nå blir de unike og spektakulære bildene fra Værøy en del av Norges bidrag til verdensminnet.

Sven Hörnell tok bilder av unik ørnefangst på Værøy

MANNDOMSPRØVE: I flere hundre år fanget folk på Værøy ørner med bare hendene. Ett år ble det betalt ut skuddpremie for hele 252 ørn på øya. Dette bildet ble tatt på 1950-tallet.

I flere hundre år foregikk en spektakulær og kanskje litt morbid form for ørnejakt på øya Værøy i Lofoten.

Høyt opp i fjellene bygde ørnejegerne små steinhus i bakken. Tidlig om morgenen mens det fortsatt var mørkt la de ut åte utenfor åpningen og dynket snøen rundt med saueblod for å lokke til seg den store rovfuglen og fange dem med bare hendene. .

Den spesielle jakten krevde både mot og kløkt.

Når ørna satte nebbet i åtet, dro jegeren åtet nærmere mot seg. Til slutt var ørna så nær åpningen i ørnehuset at jegeren kunne stikke handa ut, ta tak i ørna og dra den inn i huset.

Der ble ørna avlivet ved å knekke nakken på den.

Sven Hörnell sitt bilde av unik ørnefangst på Værøy

Ørnefangsten på Værøy pågikk i flere hundre år. Her fantes ørna med bare hendene før den dras inn i ørnehuset.

Foto: Sven Hörnell / Arkiv i Nordland

– Det ble sagt at man måtte vri hodet rundt fire ganger for å ta livet av ørna.

Det forteller Espen Kjelling, som er fotoarkivar i Arkiv i Nordland.

Unik fotosamling

Det er ikke bare ørnefangsten på Værøy som er unik. Det finnes også en helt unik fotosamling og filmopptak som dokumenterer hvordan fangsten foregikk.

Ørnefangst på Værøy

På begynnelsen av 1950-tallet reiste den svenske fotografen Sven Hörnell til Lofoten. Her fotograferte han ørnefangst for hånd på Værøy.

Foto: Sven Hörnell, Arkiv i Nordland

En svensk fotograf reiste nemlig på 1950-tallet til Værøy og Røst ytterst i Lofoten for å dokumentere hvordan lokalbefolkningen sanket egg i fuglefjellene.

Her fikk han høre at folk på naboøya jaktet ørn med bare hendene. Da var det bare å finne seg en båt som kunne ta han over til Værøy.

Espen Kjelling fra Arkiv Nordland

– Bildene gir et innblikk i en relativt ukjent men spektakulær del av vår nære historie, sier fotoarkivar Espen Kjelling

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Kjelling forteller at Hörnell ble værende på Værøy og Røst i seks måneder. Da han reiste hjem til Sverige hadde han med seg en fotoskatt.

Materialet herfra består av om lag av 400 negativer og to 16 mm-filmer.

– Det er en unik og viktig dokumentasjon av en kulturpraksis som kanskje ikke er så kjent, men som skjedde i Nordland nært opp mot vår tid. Det er en viktig og spektakulær del av vår historie, sier han.

Sven Hörnell sine bilder av unik ørnefangst på Værøy og Røst.

Det var mens Sven Hörnell dokumenterte eggsanking i fuglefjellene på Røst at han fikk tips om ørnefangsten på naboøya Værøy. Der møtte han Alfred Sjursen, en av de siste som drev på med den spesielle ørnefangsten.

Foto: Sven Hörnell / Arkiv i Nordland

Innlemmet i Norges dokumentarkiv

I dag blir deler av Hörnells fotoarkiv blir innlemmet i Norges dokumentarv, som er den norske delen av Unescos Memory of the World-register.

UNESCO-programmet skal bidra til å synliggjøre og redde kulturarven. Fra før er for eksempel runeskrift fra år 1000 og Norges eldste brev i registeret.

Komiteen skriver at eggsanking og ørnefangst var viktig for befolkningens kost, som matauke og for å beskytte buskap. Det var fysisk krevende, og ikke ufarlig. De stupbratte fjellene var utfordrende på mange plan, og særlig ørnefangsten hadde elementer av å være «manndomsprøver».

Les også ABBA har besøkt Lofotens skjulte perle – turistene glemmer den

Handelssted Værøy

Sven Hörnell sine bilder av unik ørnefangst på Værøy og Røst

Da Hörnell var på Røst var fuglekoloniene store og praksisen fortsatt en kilde til matauk.

Foto: Sven Hörnell / Arkiv i Nordland

Møtte døden i fuglefjellet

Som mange steder langs kysten har Røst en århundrelang tradisjon for å sanke egg i fuglefjellene.

Sankingen foregikk ved at en person i laget ble heist ned fjellsiden mens to-tre andre holdt i tauet. Deretter fylte sankeren en vest med egg, dro i tauet når de var klar til å heises opp. Bildene viser hvordan de hang i tauene og rappellerte ned fjellsidene.

– Vi får se hvilke klær og utstyr som ble brukt, hvor i fjellene det ble plukket, hvor mange de var når de arbeidet sammen, og risikoen som ble tatt.

Sven Hörnell, svensk fotograf, eggsanking på Røst

Bildene viser hvilke klær og utstyr som ble brukt, hvor i fjellene det ble plukket, hvor mange de var når de arbeidet sammen, og risikoen som ble tatt.

Foto: Sven Hörnell / Arkiv i Nordland

Det finnes bilder hvor eggsankerne går usikret på fjellhyllene uten tau. Noen falt også ned og døde, forteller Kjelling.

Ble også fanget levende

Ørnefangsten på Værøy pågikk i flere hundre år. Fangsten var svaret på et lokalt problem da rovfuglene kunne utgjøre en fare for lammene.

Fra 1845 ble det skuddpremie på rovdyr i Norge. Man fikk to kroner per ørn man leverte inn til lensmannen. Resultatet ble at bestandene ble kraftig redusert.

Etter hvert ble det også betalt ut penger for å fange ørn levende slik at de kunne ringmerkes og slippes ut igjen.

Sven Hörnell sine bilder av unik ørnefangst på Værøy og Røst

Det ble også betalt ut penger for å fange ørn levende slik at de kunne ringmerkes og slippes ut igjen. Her får en skoleklasse på Værøy studere Europas største rovfugl.

Foto: Sven Hörnell / Arkiv i Nordland

Først i 1968 ble havørn og kongeørn vernet i Norge.

Sjøfuglbestanden på Værøy og Røst, som før talte flere millioner, er i dag redusert til en femtedel.

Stolte

Ida Merethe Jensen er fagleder for formidling ved Arkiv i Nordland.

Hun er i Oslo i dag for å ta imot diplomet som markerer at fotoarkivet er innlemmet i Norges dokumentarv.

Årets tema var hverdagsliv og Arkiv i Nordland nominerte deler av fotoarkivet til Sven Hörnell, som di selv besitter.

– Vi meget stolt av innlemmelsen av denne fantastiske samlingen, sier hun.

Fortsatt finnes det folk på øyene som husker at slik fangst og sanking fant sted.

Nå skal Arkiv i Nordland starte arbeidet med å samle inn den delen av historien.

Den unike fotosamlingen vises fram på Stormen bibliotek i Bodø fram mot jul.