Hopp til innhold

Ønsker å bruke 30 millioner på nytt jektemuseum

Bodø kommune er villig til å punge ut 30 millioner kroner for et museum som skal huse nordlandsjekta «Anna Karoline», og forventer at Nordland fylkeskommune gjør det samme. Men fylkeskommunen kan ikke love penger nå.

Nytt jektefartsmuseum

NYTT MUSEUM: Slik kan det nye jektefartsmuseumet bli seende ut.

Foto: Rintala Eggertsson Arkitekter

Bystyret i Bodø vedtok i dag å bevilge 30 millioner kroner som et bidrag til å realisere et museum i Bodøsjøen for nordlandsjekta «Anna Karoline».

Jekta Anna Karoline

«Anna Karoline» er den siste originale jekta fra sin tid, og står i fare for å forvitre. Nå er Bodø kommune villig til å betale 30 millioner for å redde båten.

Foto: NRK

Prosjektet er totalt anslått til å koste rundt 100 millioner kroner, og jektefartsmuseet skal være et spleiselag mellom både stat, kommune og fylket.

– Dette er en stor milepæl i et viktig prosjekt som vi har ventet lenge på, sier direktør Morten Steffensen ved Nordlandsmuseet.

Han forteller at båten representerer et viktig stykke kystkultur.

– Vi har lange tradisjoner for jektefart i Nordland, og jektefarten har hatt stor betydning for Norge som nasjon.

Anna Karoline

Jektefartsmuseet sett fra innsiden

Foto: Rintala Eggertsson Arkitekter

Spleiselag

Jektefarten var en handelsfart som gikk langs kysten fra Vestlandet til Nord-Norge fra slutten av middelalderen til tidlig på 1900-tallet. «Anna Karoline» er den eneste originale jekta som er bevart fra sin tid. Museet vil huse jekta i tillegg til andre deler av fylkets kystkultur.

Planene er imidlertid avhengig av at også Nordland fylkeskommune bidrar med samme sum.

Steffensen håper museet tidligst kan stå ferdig i 2018, men er klar over at planene vil henge i en tynn tråd dersom ikke fylket hiver seg med på spleiselaget via såkalte DA-midler eller andre bevilgninger.

Anna Karoline

Anna Karoline med ”stornaustet” og ”rorbua” i bakgrunnen. Tatt på 1970-tallet.

Foto: (cc) Nordlandsmuseet

– Vi vil jobbe videre med dette, og håper vi kan legge ned grunnsteinen i 2016 og Bodøs 200-års jubileum, sier han.

Håper fylkeskommunen prioriterer saken

Ole Henrik Hjartøy, ordføer i Bodø

Ole Henrik Hjartøy, ordfører i Bodø.

Foto: NRK

Ordfører Ole Henrik Hjartøy (H) er glad for bystyrets vedtak.

– I fjor var det 60 år siden jekta kom til Bodøsjøen, og har siden da forvitret og nesten gått i oppløsning. Hvis man ønsker redde den for framtia, må man gjør det nå.

Han håper fylkeskommunen prioriterer saken.

– Fylkeskommunen har utfordret oss på at vi måtte prioritere jekta. Det viser vi at vi nå gjør med dagens vedtak. Det vil være galt om andre prosjekt prioriteres foran dette.

Kan ikke love penger

geir knutson

Geir Knutson i Nordland fylkeskommune kan ikke love penger nå.

Foto: Nordland Fylkeskommune

Men Geir Knutson, som jobber med arkiv, bibliotek og museum i Nordland fylkeskommune, kan imidlertid ikke love penger nå.

– Det er lange økonomiske prosesser i fylkeskommunen. Det kan tidligst legges fram en sak i fylkestinget i april, men det er mer realistisk at dette behandles til høsten.