Oljekrigen tilspisser seg

– Feil å tro at en ulykke lik den i Mexico-gulfen ikke kan skje i Norge. SV-politiker mener oljenæringen ikke forteller sannheten om sikkerheten ved oljevirksomhet.

Gro Brekken og Geir Ketil Hansen (SV)

DIALOGMØTE I SVOLVÆR: Gro Brekken, direktør i Oljebedriftenes Landsforening og Geir Ketil Hansen (SV) møttes til debatt under dialogmøtet i Svolvær.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

Oljenæringen toner ned konsekvensene av Mexico-ulykken, og later som om slike ulykker ikke kan skje. Det sier stortingsrepresentant Geir Ketil Hansen fra SV.

Hansen sier man kan ha så god teknolgi man bare vil, men det viser seg at de fleste ulykkene skyldes menneskelig svikt.

– Det å forsøke å gi inntrykk av at ulykken i Mexico ikke kunne skjedd her blir helt feil. Man kan ha strenge forskrifter i Norge, kanskje strengere enn i Mexico-gulfen, men det er den menneskelige faktoren som er avgjørende.

– Når det skjer uhell er det som oftest menneskelig svikt som er årsaken. Hadde en ulykke lik den i Mexico skjedd i Lofoten og Vesterålen hadde katastrofen vært mye større, sier Geir Ketil Hansen.

Motstandere markerte seg

Under dialogmøtet i Svolvær demonstrerte Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja sammen med Natur og Ungdom under Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Nordland fylkeskommunes dialogmøte i Svolvær fredag, 3. september.

Demonstrasjon Svolvær

DEMONSTRERTE: Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja demonstrerte utenfor Thon-hotellet i Svolvær i forbindelse med dialogmøtet mellom OLF og Nordland fylkeskommune.

Foto: Ingrid Skjoldvær

I overkant av 15 personer hadde samlet seg utenfor Thon-hotellet i Svolvær for å vise sin motstand til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Natur og Ungdom mener oljenæringen er på hell i Norge, og at det nå trengs en omstilling for å skape et mer miljøvennlig næringsliv. De peker på Lofoten, Vesterålen og Senja som et veiskille for Norge, og en region som kan symbolisere at det er mulig å leve på noe annet enn olje- og gass.

Glansbilde

Gro Brekken er administrerende direktør i Oljebedriftenes Landsforening. Hun mener de ikke har forsøkt å lage et glansbilde av situasjonen.

– Vi har jo ikke sagt noenting og det har vært veldig frustrerende for oss fordi vi ønsker å vente til resultatene av undersøkelsen foreligger.

– Jeg er helt enig i at vi kan ikke si at en en Mexico-ulykke ikke kunne skjedd på norsk sokkel. Derfor må vi lære av denne ulykken og se hva vi kan gjøre for å hindre at det skjer, sier hun.

– Men det aller viktigste spørsmålet som alle stiller seg etter denne ulykken er; hvorfor tok det så lang tid før en fikk kontroll over den brønnen, og kan man akseptere det i våre dager.

– Her må oljeindustrien på banen, dersom man skal tro at man kan få åpning utenfor Lofoten og Vesterålen, sier Brekken.

Venter på BP-rapport

– Den første gangen OLF har sagt noe om dette var sist mandag for da kom rapporten fra Veritas som sammenlignet norsk og amerikansk regelverk. Rapporten viser at norsk regelverk er bedre på mange områder. Jeg er forøvrig helt enig med Geir Ketil Hansen i at det betyr ikke at det er helt usannsynlig at noe slikt kan skje utenfor Norge.

– Derfor er det viktig at vi får rapporten fra BP snart slik at vi vet hva som egentlig skjedde, sier Brekken.

Geir Ketil Hansen mener OLF kun er ute etter å få åpnet for oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen.

– Det er jo det inntrykket man får etter å ha diskutert dette med representanter fra OLF. Vi ser i tillegg her på denne konferansen at det er få kritikere som er invitert til innledningen om sikkerhet. Det er nok en del av kampanjen for de ønsker jo få åpnet Lofoten og Vesterålen for oljevirksomhet, sier Hansen.