Hopp til innhold

Ny forskning gir ny innsikt i den mystiske stormfuglens liv

Det er få fugler man vet så lite om som havsvalen. Nå tror forskerne de står foran et gjennombrudd om den mystiske fuglen.

Havsvale

Den myteomspunne havsvalen fotografert på Røst.

Foto: Martin Eggen / Norsk Ornitologisk Forening

Havsvalen er den minste stormfuglen på Atlanterhavet. I likhet med svalens trekkmønster, trekker forskere fra Nord universitet vestover til øygruppen Sklinna i Leka kommune, tett opp mot fylkesgrensen til Nordland.

Det var nettstedet forskning.no som opprinnelig omtalte saken.

De siste sju årene har forskerne vært på øygruppen i en periode på ti dager for å finne ut mer om fuglen, og i år har de nådd en milepæl.

– Havsvalen er en veldig mystisk fugl. Den er en avviker i fuglefjellet, sier forsker og prosjektleder Rolf Terje Kroglund ved Nord universitet.

Den første gangen havsvalen ble påvist hekkende i Norge var ytterst i Lofoten i 1961. Siden 2011 er 125 av fuglene ringmerket.

Fanger fuglene på nytt

Fuglen ses sjelden av mennesker, siden den er mest aktiv på natten. Høsten 2016 ringmerket forskerne 29 havsvaler.

I høst fant de igjen 15 av de samme fuglene. Informasjonen er verdifull for forskerne, som nå håper å merke fuglene med lysloggere (se faktaboks) for å finne ut mer om dyrene allerede fra neste høst.

Ringmerking av havsvale

Etter at forskerne ringmerket havsvalen i fjor, har det åpnet for å merke fuglene med lysloggere. Noe som kan gi verdifull informasjon.

Foto: Jon Haugen

– Det store for oss nå er at vi kan dokumentere at vi klarer å fange de samme havsvalene på nytt, år etter år.

For å bruke lysloggere, er forskerne avhengige av å vite at vi greier å fange fuglene på nytt, sier prosjektlederen.

Høstens fangst viser at de har lyktes, noe som ifølge Kroglund tyder på at lysloggere er en fornuftig måte å samle inn data på.

– En spesiell art

Naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening Martin Eggen er like entusiastisk som Rolf Terje Kroglund når han forteller om den myteomspunne stormfuglen.

– Det er en fugl vi vet utrolig lite om. Det er en veldig spesiell og særegen fugl. De kommer gjerne nordover sent på året og holder seg mest ute på havet. Når det blir mørkere, går de mot land. De har tilpasset hekkingen sin til at de er nattaktive fugler, sier han.

Martin Eggen synes det er veldig interessant at det nå planlegges å sette lysloggere på havsvalen, ettersom man vet lite om stormfuglen.

Viser seg om natta

Havsvalen er en liten fugl på størrelse med spurven. Fuglen hører til stormfuglene, og er i slekt med albatrossene. Mesteparten av døgnet tilbringer havsvalen på det frie havet. De få gangene den beveger seg mot land, er det på natta for å lete etter hekkeplasser.

På grunn av størrelsen sin er den et lett offer for måkene, og fuglen venter derfor med å legge eggene sine til høstmørket.

– Den venter med å hekke til de andre fuglene er ferdige. Den kommer inn i september og legger kun ett egg, sier Eggen.

NRK anbefaler