NRK Meny

Ny flyplass-rapport

Urbanet har gjennomført en rapport på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, der en av hovedkonklusjonene er at ny flyplass på Hauan blir samfunnsøkonomisk ulønnsom hvis byggekostnaden blir høyere enn 1,1 milliarder kroner. I rapporten skrives det også at en videreføring av dagens lufthavnstruktur er mest samfunnsøkonomisk lønnsomt. Les hele rapporten her.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.