Hopp til innhold

Har gjort oppsiktsvekkende myntfunn i Nordland

– Mynten lå bare 15 centimeter ned i jorda, forteller Ben-Harry Johansen, som fant en romersk mynt på øya Dønna på Helgelandskysten. Vitenskapsmuseet omtaler funnet som svært sjeldent.

Romersk mynt fra vikingetiden som ble funnet med metalldetektor på Dønna.

ROMERSK MYNT: Denne romerske mynten stammer fra den tiden den romerske keiser Marcus Aurelius regjerte (121–180 e.Kr.), ifølge Caroline Fredriksen.

Foto: Caroline Fredriksen

Med bare få dagers mellomrom fant Ben-Harry Johansen både den 2000 år gamle mynten og et rikt utsmykket vikingesverd på innmarka på Våg i Dønna kommune på Helgelandskysten.

Begge funnene ble gjort høsten 2016, men det er først nå at funnene er blitt kjent.

Ben-Harry Johansen

Hobbyarkeolog Ben-Harry Johansen gjorde viktige funn på Dønna.

Foto: privat

– De lå grunt i jorda, 15-20 cm ned i det såkalte pløyelaget, der folk med metalldetektor har lov å søke. Det var veldig spennende, forteller Johansen.

Dette er det nordligste funnet av romerske mynter, ifølge stipendiat Caroline Fredriksen ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet, og et av stadig flere historiske funn som gjøres med metalldetektor.

– Viktig funn

Sverd fra vikingetiden funnet på Dønna i søk med metalldetektor.

Vikingesverdet som ble funnet på Dønna er ca 1000 år gammelt, laget av jern og har rike ornamenter i sølv og kobber.

Foto: Caroline Fredriksen, NTNU

Det er Vitenskapsmuseet som registrerer og tar vare på arkeologiske funn gjort av private her i landet. Ved avdelingen i Trondheim har de ansvar for alle funnene som er gjort i Midt-Norge.

Nå er funnene fra Dønna innlemmet i samlingene.

Ifølge stipendiat Caroline Fredriksen er både mynten og sverdet svært viktige funn.

– Sverdet er spesielt fordi det har dekor med sølv og kobberinnlegging. Det var ikke folk flest som hadde slike flotte sverd i vikingetida. Og mynten er den nordligste romerske mynten vi har funnet i Norge.

Internasjonale kontakter

Mynten Ben-Harry Johansen fant på innmarka stammer fra den tiden den romerske keiser Marcus Aurelius regjerte (121–180 e.Kr.), ifølge Fredriksen.

– Dette funnet antyder at Dønna hadde internasjonale kontakter allerede i eldre jernalder. Funnene viser at Nordland var en del av handelsnettverket i jernalderen, sier Fredriksen.

Caroline Fredriksen med romerske mynter

Caroline Fredriksen med romerske mynter.

Foto: Roger Myren / NRK

Har gjort flere funn

Den 37-år gamle familiefaren Ben-Harry Johansen og kameratene er ute med metalldetektoren så ofte de kan, men det er en tidkrevende hobby.

– Med jobb og unger er det jo litt begrenset hvor ofte man kommer seg ut.

Johansen har funnet flere interessante gjenstander på Dønna.

I tillegg til den 2000 år gamle romerske mynten og vikingesverdet, har han funnet et sølvarmbånd, en øks og et blykors med runekrift.

– Jeg er interessert i historie, og det har jo vært stor aktivitet av vikinger her på øya. Her finnes blant annet en båtgrav og flere gravhauger, og det synes jeg er interessant.

Vikinge-sverd funnet på Dønna. Fra Vitenskapsmuseets katalog.

Vikingesverdet er registert og konservert ved samlingene til Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Foto: Vitenskapsmuseet

Voldsom økning

Stadig flere kjøper og bruker metalldetektor til hobbyformål i Norge, og metallsøkerforeningene melder om en økende interesse. Antall historiske funn har økt voldsomt de siste ti årene, forteller Fredriksen.

– Det er fordi flere privatpersoner anskaffer seg metalldetektor. Samtidg gjøres det ikke så mange funn i Nordland. Det kan være fordi det er mindre dyrket mark her.

Ikke alle er like begeistret for den økende interessen. Blant annet har Økokrim slått alarm om ulovlig graving innenfor områder med automatisk fredete, faste kulturminner.

Fredriksen sier det finnes mange argumenter både for og imot.

– I Norge er metallsøking lov, så lenge man følger kulturminneloven, og har satt seg inn i Riksantikvarens retningslinjer for privat metallsøking.

Han synes det er bra at man gjør funn på mange nye steder som man ikke kan finne på andre måter.

– Som for eksempel på Dønna, der gjenstandene som er funnet kan si noe om rikdom og sosial status på stedet, men også hvem menneskene her var i kontakt med.

Til orientering: Det er også funnet en romersk denar i sølv i Målselv i Troms, men omstendighetene rundt er så usikre at mynteksperter som NTNU Vitenskapsmuséet støtter seg til, ikke har kjent til dette. Derfor regnes funnet av de to romerske sølv-denarene på Dønna som svært sjeldne .

NTNU Vitenskapsmuseet

NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim er de som registrerer og konserverer arkeologiske funn.

Foto: Tor Beisvåg