Raser mot vindturbiner til havs i Norges eldste fiskevær: – Vi må ikke bli historieløse

I et 700 kvadratkilometer stort havområde vest for Træna vurderer regjeringen å åpne for et gigantisk vindkraftverk. – Historieløst, mener fiskerne.

Træna

YTTERST I HAVGAPET: Træna regnes som Norges eldste fiskevær. Innen ti år kan det komme en gigantisk vindpark her. Det liker fiskerne dårlig.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Fem mil ut i havet på Helgelandskysten ligger Norges eldste fiskevær. På Træna er det gjort funn av fiskeredskaper som har blitt datert til 9000 år tilbake.

Olje- og energidepartementet vurderer å åpne flere områder langs kysten for havvind, deriblant et 700 kvadratkilometer stort område på Helgeland, som har fått navnet Træna Vest.

Industrien i Nord-Norge har lenge ivret for et havvind-prosjekt på Helgelandskysten. Men da regjeringen åpnet for havvindprosjekter i sommer, kom ikke Træna med.

Om det blir bygging her er det svært gledelig, jubler industriorganisasjonen Petro Arctic.

– Et industrieventyr

– Havvind er på god vei til å bli et viktig industrieventyr for Norge. I tillegg er vi helt avhengig av havvind skal vi lykkes med det grønne skiftet, sier daglig leder Kjell Giæver i Petro Arctic.

Han tror havvind-prosjektet på Træna kan være en realitet innen 10 år.

Havvind medfører enorme investeringer. En vindturbin til havs koster fire ganger som tilsvarende på land.

Husøya i Træna kommune

Træna har om lag 456 innbyggere, og er en av Norges minste kommuner i folketall.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Med statlig drahjelp tror Giæver det er mulig å få til lønnsomhet.

– I en startfase ser vi at det må være en kombinasjon mellom det offentlige og det private, som det meste av industrisatsing. På sikt vil havvind kunne gi nye industriarbeidsplasser og økt bosetting i nord, i tillegg til grønn energi, mener han.

Fiskerne raser

Innbyggerne i Træna har i generasjoner livnært seg av fiske. Trænarevet nord for Træna blir kalt torskens fødestue.

Fiskerne er sterkt kritisk til at departementet vurderer et gigantisk havvindanlegg i et område hvor det drives fiske. Daglig leder i Nordland fylkesfiskarlag, Hans Fredrik Sørdahl sier det garantert blir arealkonflikter.

 Daglig leder i Nordland fylkesfiskarlag, Hans Fredrik Sørdahl.

Daglig leder i Nordland fylkesfiskarlag, Hans Fredrik Sørdahl sier havvind garantert vil medføre arealkonflikter.

Foto: Per Willy Larsen / NRK

– Det er 20 år siden man sluttet å kaste søppel på havet. Vi må ikke bli så historieløse at vi kaster vindproblemene vi nå ser på landjorda ut i havet.

Sørdahl avviser at det er mulig å få til en sameksistens mellom fiskerne og vindkraftindustrien.

– Det er ingen andre næringer i Norge som har stå store krav til areal som fiskerinæringen har. Det er heller ingen som har så store krav til manøvrering som fiskerinæringen eller som er mer ulykkesutsatt.

Han frykter at konsekvensene vil bli at fiskerne blir tvunget ut av området. En annen konsekvens er at fiskebestandene forsvinner når de biologiske forholdene endres.

– Dette kan vi ikke stå og se på. Fisken er en ressurs vi har forvaltet i tusenvis av år. Det skal vi fortsette med også inn i framtida. Da må vi ikke bli så ivrig på å subsidiere inn ei næring som ikke har livets rett i disse områdene.

Lover en god prosess

NVE skal kontrollere faktagrunnlaget. Deretter kan saken sendes ut på høring før regjeringen eventuelt kan åpne området og gi konsesjon.

Kjell Giæver

– Nå må vi være våkne for å få havvindparker utenfor Nordland, sier Kjell Giæver i Petro Arctic.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Kjell Giæver i Petro Arctic deler ikke fiskernes bekymringer.

– Alle parter ønsker en god prosess, hvor spesielt fiskerne skal ha et ord med i laget. Havvind skal aldri gå på bekostning av fisken i havet.

Det blåser godt Træna, og vindturbiner her vil gi mye kraft. I fiskerikommunen har de ikke hatt havvindprosjektet oppe til behandling, men ordfører Jan Helge Andersen er positiv.

– Havvind er positivt både for Norge, verden og miljøet. Vi trenger vindkraft i det grønne skiftet. Men jeg håper på ringvirkninger til Træna. Og fiskeriene må høres. Det er veldig viktig, sier han.