Hopp til innhold

Stortinget sa nei til vern av Trænarevet – ligger åpent for oljeleting

Områdene rundt Trænarevet blir ikke vernet for fremtidig oljeaktivitet. Det har flertallet på Stortinget bestemt. Det omstridte området er hjem for 7000 år gamle koraller, men også interessant for oljeindustrien.

Riggen West Hercules og Bellonas båt Kallinika utenfor Trænarevet.

Riggen West Hercules og Bellonas båt Kallinika utenfor Trænarevet da det ble gjennomført prøveboring høsten 2019.

Foto: CHRISTER SYLTEN / CHRISTER SYLTEN

MDG og SV la tirsdag frem forslag om vern av havområdene rundt Trænarevet. Men kun med støtte fra Sp og Rødt, var de langt unna flertallet de trengte. Dermed er det fortsatt åpent for petroleumsvirksomhet i området ved nordlandskysten.

Det ble klart etter at Stortinget behandlet forslaget fra partiene tirsdag.

Sammenlignes med iskantsonen

SVs Lars Haltbrekken er skuffet etter at de ikke fikk flertall for forslaget det ble stemt over tirsdag kveld. Han mener dette er et særdeles viktig og sårbart område.

– Trænarevet er et sårbart og verdifullt område hvor det foregår en biologisk produksjon som er avgjørende for veldig mye av livet i havet. Derfor kan det ikke tillates skadelig oljevirksomhet, sier han til NRK.

Også miljøbevegelsen reagerer på at det ikke ble vedtatt vern av disse områdene.

– Et oljeutslipp her påvirker hele regionen, inkludert Lofoten. Havstrømmene forholder seg neppe til at det ikke er oljeboring i Lofoten. Det sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Mener Venstre og KrF sviktet i denne saken

Ingen av regjeringspartiene ville støtte forslaget, og det får både MDG og SV til å reagere.

– Jeg forventet at Venstre og KrF skulle stå på miljøets side i denne saken. Jeg har tidligere fått løfter fra lederen i energi- og miljøkomiteen — som kommer fra Venstre — om at regjeringen vil gå inn for å beskytte disse områdene. Men partiet stemte altså imot vårt forslag i går, sier Haltbrekken.

Også MDGs Une Bastholm uttrykker sin skuffelse over de to partiene.

– KrF og Venstre kan ikke kalles miljøparti hvis de ikke klarer å verne de aller mest sårbare områdene mot oljeboring, sier hun i dag.

Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Sv og MDG om å beskytte Trænarevet og omkringliggende områder mot miljøskadelig oljeaktivitet. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

Vedtaket i korthet

Ønsker mer vern av marine områder

Ketil Kjenseth fra Venstre leder energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Han tilbakeviser kritikken fra SV og viser til at prøveboringen som ble gjennomført i 2019, var basert på regelverk som den rødgrønne regjeringen utformet.

Venstrepolitikeren mener de små miljøpartiene på Stortinget må stå sammen.

– Det er ikke vanlig for miljøpartiene å få gjennomslag for varig vern. Man er avhengig av samarbeid med de store partiene. Det skjer ved at man i stortingsperioden kan hindre petroleumsvirksomhet i områder man ikke ønsker. De små miljøpartiene må stå sammen, og ta kampen på hver vår side i politikken, sier Kjenseth til NRK.

Arbeiderpartiet stemte også nei til vern. Stortingsrepresentant Else-May Norderhus sier det ikke var rett tidspunkt å ta stilling i saken. Partiet mener det er riktig å vente på en helhetlig nasjonal plan for marine verneområder, som skal komme seinere i år.

– Det er her kampen om Trænarevet står. Det er derfor vi ikke har stemt med SV og MDG i denne omgang. Så får vi se.

7000 år gamle koraller

Trænarevet består av rundt 1500 separate korallrev hvor deler av korallene er minst 7000 år gamle.

Trænarevet. Bilder fra et tok i 2005

Trænarevet ligger innerst i Trænatråget, som skjærer innover sokkelen like sør for Lofoten. Disse bildene ble tatt under et tokt i 2005.

Foto: Jon Helge Fosså / Havforskningsinstituttet

Kaldtvannskoraller dekker kun en prosent av norsk sokkel, men står for 30 prosent av omsetningen av marin snø som synker ned gjennom vannsøylen, ifølge Havforskningsinstituttet.

Omstridt område

Trænarevet ligger ved innløpet til Vestfjorden, like sør for Lofoten. Både miljøbevegelsen og fiskerne kaller Trænarevet for torskens fødestue.

Så verdifulle mener norske myndigheter disse dypvannskorallene er, at det har vært forbudt å trålfiske over dem siden 2016.

Miljøbevegelsen og fiskere reagerte høylytt da Klima- og miljødepartementet ga tillatelse til prøveboring i området.

Ingen drivverdige funn

Høsten 2019 startet det tyske oljeselskapet Wintershall prøveboring. Men etter en måned pakket de sammen og tettet hullet for godt. Leteriggen fant olje, men ikke mye.

– Vi fant litt olje, men mindre enn det vi hadde sett for oss. Vi har ikke funnet nok olje til at vi kan gå videre med en utbygging i området, sa informasjonssjef Kjetil Hjertvik i oljeselskapet Wintershall DEA til NRK.

Trænarevet. Kartutsnitt fra søknaden til DEA.

Brønnen ligger om lag 7,5 km sør for Trænarevet og om lag 83 km fra Røst. Blokken grenser mot det petroleumsfrie området ved Røstbanken og Lofoten. Wintershall fant olje her, men ikke nok til permanent drift.

Venter på verneplan

Det er ventet at regjeringen skal legge frem en revisjon av forvaltningsplanene for flere av våre havområder. Dette gjelder også for områdene rundt Trænarevet.

SV og MDG fikk ikke støtte for sitt forslag hos noen av regjeringspartiene. Men Haltbrekken har et håp.

– Nå setter vi vår lit til at regjeringen foreslår å frede områdene mot oljevirksomhet i den marine verneplanen som skal komme i løpet av 2020, sier han.

Se debatten fra Stortinget her.