Hopp til innhold

NOF sjokkert over mengden myr som forsvinner: – Disse artene kan bli utryddet

En tredjedel av landets myrer har forsvunnet etter krigen, og det er en stor trussel mot flere fugler som allerede er rødlistet. Likevel fortsetter kommunene å dyrke ned myrene.

Storspove

Storspove er en av artene som går en tidlig utryddelse i møte om våtmarksområdene forsvinner.

Foto: Martin Eggen / Martin Eggen

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima

Myrene blir enten dyrket, drenert for å høste torv eller planta skog på.

Et nytt stortingsvedtak kan sette stopper for å dyrke ned myrene, men regelverket er ennå ikke trådt i kraft og fortsatt dyrkes myrene ned i stort tempo.

Det er svært dårlig nytt for fuglelivet.

Hver femte art på rødlista

Miljøorganisasjonen Sabima er bekymret.

– Det er ofte et rikt fugleliv på myrene. I myrområdene i Nord-Norge hekker det mange forskjellige vadefugler og spurver. Disse har spesialisert seg på å hekke i åpne landskaper og kan ikke bare skifte beite uten videre.

Det sier biolog Christian Steel i Sabima.

Christian Steel

Bekymret: Biolog Christian Steel ser nedgang både i fugl – og insektbestanden. – De er avhengige av det økosystemet som er på myrene.

Foto: Privat / Privat

Steel er i disse dager på Trondheimskonferansen for biologisk mangfold. Der møtes representanter fra 120 nasjoner i forbindelse med at det i neste uke skal vedtas nye internasjonale mål for naturmangfold i 2020.

Steel sier at hver femte art i Norge står på rødlista. På konferansen skal det drøftes hvordan man kan nå målene om mangfold i naturen. Våtmark er et av temaene.

Ifølge Det internasjonale naturpanelets første hovedrapport er 85 prosent av verdens våtmarker er tapt.

Regulerer bestanden av insekter

På listen over sterkt truede fuglearter, finner vi blant annet Myrrikse, Vipe og Storspove.

Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) sier at fugler har en viktig funksjon i naturen.

– De regulerer insektbestander. Nå er en tredjedel av artene, som er tilknyttet våtmark, i tilbakegang i Norge, sier han.

Martin Eggen

Sjokkert: Martin Eggen i NOF er sjokkert over hvor mye våtmark som har forsvunnet i Norge. Han er bekymret for at flere fuglearter kan gå tapt.

Foto: Privat / Privat

Eggen påpeker at når fuglebestandene går ned, tyder det på at myrområder forsvinner.

Han forteller at bare siden 1970-tallet har 12 fuglearter blitt utryddet som hekkefugler fra Lista i Vest-Agder. Eggen ønsker ikke å se samme utviklingen andre steder.

Trenger myra

Ifølge professor i økologi og naturvern, Asbjørn Moen, er myra den eneste naturtypen på land som binder karbon, slik at vi får mindre utslipp av klimagassen CO₂.

– Derfor er myra utrolig viktig å ta vare på, sier Moen.

Biolog Christian Steel forteller at fuglene som trives i myr, trenger det åpne landskapet, der det er god oversikt over rovdyr og andre farer.

Ifølge Steel er våtmarker helt elementære for mangfoldet i naturen. Han sier at økosystemer som er sunne og intakte, har mange forskjellige arter. Mens omgivelser med overflod av én art og færre underarter, tyder på det motsatte.

Krikkand og vipe

Utrydningstruet: I forgrunnen ser vi Vipa. Hun er en trekkfugl som trives godt i myrområder.

Foto: Martin Eggen / Martin Eggen

Det er ikke bare fuglearter som Myrriks og Vipe som kan forsvinne. Også pollinerende insekter blir påvirket. Flere arter av bier og sommerfugler lever i myrområder. Der trives de på grunn av det åpne og ofte solrike landskapet.

– Forsvinner disse, forsvinner også multene, som man finner på myra, advarer biologen.

Steel forteller at det har vært tilfeller der jordbruk har blitt lagt ned på grunn av mangel på insekter. Da må det, ifølge Steel, enten droner eller håndpollinering til. Dette koster penger.

– Dette er tjenester som naturen gjør helt gratis for oss, avslutter han.