NHO plasserer kommunen på bunnen i ny måling: – Tar det ikke så tungt

Dommen er klar: Sola, Bærum og Oslo scorer best, mens Nord-Norge tar bunnplasseringene i NHOs kommune-NM. – Håper folk vurderer oss på helt andre premisser, sier «bunn-ordfører».

Torhild Haugan på Stokkasjøen i Vevelstad.

Til tross for å være nest nederst på NHOs kommune-NM, ser ikke Torhild Haugann mørkt på Vevelstads fremtid. Her fra Stokkasjøen i Vevelstad.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

NHO går i dag ut med sitt såkalte Kommune- NM, en undersøkelse de gjennomfører i alle landets 356 kommuner.

Se hvordan din kommune gjør det lengre ned i saken

Kommune-NM skal vise hvordan kommunene gjør det, rangert etter lokal vekstkraft og attraktivtiet basert på en rekke parametre. Blant annet næringsliv, arbeidsmarked, demografi og kompetanse.

Øverst på pallen troner Sola, Bærum og Oslo.

Det er de nordnorske kommunene som kommer dårligst ut: Kun Tromsø, Bodø og Alta er inne på topp 50-plasseringen.

Syv nordlandskommuner befinner seg på lista over de 20 med lavest plassering.

Nest nederst på lista ligger Vevelstad på Sør-Helgeland i Nordland, mens Kvæfjord i Troms og Finnmark tar jumboplass.

Vevelstad-ordfører Torhild Haugann sier det selvfølgelig ikke er noe hyggelig lesestoff NHO har sendt ut, men at de ikke tar det så tungt i hennes kommune.

Hun peker på det hun mener er svakheter i materialet som ligger til grunn.

– Jeg skjønner at NHO kun er ute etter dette perspektivet for næringslivet, men jeg synes det blir for smalt og for svart-hvitt.

Torhild Haugan, ordfører i Vevelstad fra Samarbeidslita

Vevelstad-ordfører Torhild Haugann fra Samarbeidslista.

Foto: Vevelstad kommune

Så du tar ikke dette så tungt?

– Nei, jeg gjør ikke det. Jeg tror til syvende og sist at handlinger er det folk ser og legger til grunn når de skal ta en avgjørelse – ikke en analyse fra NHO. Selv om vi kommer langt ned på denne lista så leverer vi veldig gode tjenester.

NHOs rangering for kommuner

Tabell en av en
KommuneArbeidsledighet i prosent
Sola1
Bærum2
Oslo3
Austevoll4
Trondheim5
Kilde: NHO kommune-NM

Har for lav variasjon

Ordføreren frykter likevel ikke for signaleffekten av å havne så langt ned på lista.

– Jeg håper at folk vurderer oss på helt andre premisser enn i denne analysen.

Blant faktorene Haugann mener gir feil utslag for jordbrukskommunen, er næringsvariasjon.

Deres kommune har for lav variasjon i næring, sier nemlig NHO-gjennomgangen. Det mener ordføreren blir for enkelt.

– Vevelstad har noen naturgitte ressurser med lang kyststripe og et stort og godt areal for landbruk. Da gir det seg selv at det er havbruk og landbruk som blir stort i vår kommune.

Stokkasjøen i Vevelstad

Stokkasjøen i Vevelstad

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Tetter gapet

Helt nederst på fylkesoversikten ligger Nordland. Rett over ligger Troms og Finnmark.

– Nord-Norge og Nordland har ligget på jumboplass over flere år. Det gjør vi på ganske mange statistikker, dessverre, sier regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen til NRK.

Likevel ser NHO flere lyspunkter.

Daniel Bjarmann-Simonsen

Regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO ser lyspunkter til tross

Foto: Allan Klo / NRK

– Det er mye positivt å lese ut av dette. Vi tetter gapet og tar innpå resten av landet – spesielt på kunnskap- og kompetanseområdet som er en viktig forutsetning for å klare å få folk i jobb.

Utfordringen er at man ikke får store nok fagmiljøer i kommunene i nord til å drive god areal- og samfunnsplanlegging, mener Bjarmann-Simonsen.

– Dette er noe av det vi har jobbet mest med det siste året, hvordan vi kan sørge for at kommunene kan samarbeide bedre, slik at man har kunnskapen og vet hva som skal til for å legge til rette for dette.

– Alle kan få til grep, men det krever jo at man har kompetansen til å drive god planlegging og tilrettelegging, og at man er villig til å gjøre det. Vilje i seg selv er helt sentralt her.

Topp 10-kommunene

Sola

1

Bærum

2

Oslo

3

Austevoll

4

Trondheim

5

Kongsberg

6

Bergen

7

Stavanger

8

Ullensaker

9

Lier

10

Bunn 10-kommunene

Bindal

347

Lødingen

348

Røst

349

Karlsøy

350

Fedje

351

Loabák – Lavangen

352

Loppa

353

Dyrøy

354

Vevelstad

355

Kvæfjord

356

NRK presiserer: Ved en feil ramlet Tromsø (14. plass) ut av det femte avsnittet. Dette er nå rettet.