Nesna-studenter krever offentlig beklagelse

Studenter på Nesna mener deres kompetanse er blitt svertet for å begrunne den omstridte nedleggelsen. – Vi snakkes ned av vår egen rektor, mener Ingvild Sivertsen, som frykter et negativt rykte overfor mulige arbeidsgivere.

Ingvild Sivertsen

Ingvild Sivertsen fra Nesna er blant studentene som opplever at deres utdannelse har blitt svertet som følge av nedleggelsen av studieavdelingen ved Nord universitet.

Foto: Hans Petter Sørensen/Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

– Vi er ganske sinte. Vi opplever at vi har blitt omtalt som ukvalifiserte, annenrangs «B-studenter, sier lærerstudent Ingvild Sivertsen.

I juni i år ble studiestedet Nesna ved Nord universitet vedtatt nedlagt. Det har skapt sterke reaksjoner.

Fredag besøkte forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, studenter og ansatte for å lytte til deres opplevelse av prosessen.

Under møtet tok studentene opp at de føler deres kompetanse har blitt svertet.

– Vi krever en offentlig unnskyldning. Først og fremst fra vår egen rektor, som vi opplever har snakket ned vår kompetanse for offentligheten.

Hun sikter blant annet til rektors rapport som ble brukt som grunnlag for nedleggelsen.

Der står det listet opp at studiestedet er dyrt i drift, har lav forskningsproduksjon og «svært lav tilgang på kvalifiserte» studenter.

Nesna, Nord universitet avdeling Nesna

Studiestedet i Nesna ble vedtatt nedlagt i juni i år, to år etter fusjonen med Nord universitet.

Foto: Hans Petter Sørensen / Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

– Ikke morsomt

Det har vært flere protester mot rapporten, som motstanderne av nedleggelse hevder inneholder feil.

Sivertsen er opptatt av hvilket inntrykk fremtidige arbeidsgivere får.

– Det stemmer ikke at jeg og mine medstudenter ikke er godt kvalifiserte.

Hun sier at flere av hennes medstudenter har blitt spurt av potensielle arbeidsgivere hva de skal lese ut av debatten om kvaliteten ved studiestedet.

– Jeg opplever at vi blir snakket ned og at det i den offentlige debatten blir gjentatt og gjentatt at vi bare er 21 studenter på campus, når vi i virkeligheten er 430 studenter. Jeg har fullført på normert tid og har tatt like mange studiepoeng som en annen fulltidsstudent, selv om utdanningen er samlingsbasert, sier Sivertsen.

I en e-post til studentene har rektor beklaget formuleringen om at det er svært lav tilgang på kvalifiserte studenter på Nesna.

– Hun skrev at det skulle stå «søkere» og «ikke studenter», men rapporten er ikke blitt endret. Den ligger fortsatt der ute for offentligheten. Det er ikke noe morsomt, sier Sivertsen.

Nesna-rapport "Ny studiestedsstruktur for Nord universitet"

Den offentlige omtalen av studiestedet på Nesna, har falt mange tungt for brystet. Her fra rektors rapport om studiestedet.

Foto: Faksimile fra rapporten "

Innrømmer feil

NRK har fått se e-posten, der rektor skriver at det er en «uheldig formulering». Hun skriver også at «Studentene som søker seg til Nesna og får opptak til studier her, er godt kvalifisert. Og utdanningen de tar på Nesna, holder god kvalitet, noe også studentene gir tilbakemeldinger på gjennom Studiebarometeret».

Videre skriver rektor Solheim Hansen at det var vanskeligheter med rekruttering av nye studenter, hun skulle fram til.

– På Nesna har vi over lang tid ikke lykkes med å få nok kvalifiserte søkere til campusbaserte studier. Det er denne utfordringen vi søkte å adressere gjennom dette punktet, sier Solheim Hansen, som sier det likevel ikke vil være mulig å endre formuleringen i rapporten.

Vi har ikke mulighet til å gå inn i ferdigbehandlede styresaker og endre tekst i disse.

– Ingen annenrangs studenter

Iselin Nybø, som besøkte Nesna fredag, sier til NRK at hun var fornøyd med møtet.

– Det var et fint, men ærlig møte.

Hun står ved uttalelsen om at hun ikke vil gå inn og stanse nedleggelsen. Samtidig tar hun spliden som har oppstått på alvor.

– Det finnes ingen annenrangs studenter. Studenter har de samme krav til opptak og får kompetansebevis av samme verdi på tvers av institusjoner og studiemodeller.

Iselin Nybø

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, besøkte Nesna før helga. Der ble hun møtt av bunadskledde demonstranter.