Nekter å støtte barnehage

Kommune legger ned barnehage i ei bygd, og vil ikke støtte ny barnehage.

Barnehage - illustrasjonsbilde
Foto: Scanpix

I Bardal i Leirfjord kommune ønsker foreldre å drive barnehagen videre, etter at den kommunale barnehagen der blir lagt ned.

Problemet er at Leirfjord kommune ikke vil ha den.

- Vi ønsker ikke konkurrenter til våre egne barnehager og vil gi så lite tilskudd som mulig til videre drift av barnehagen i Bardal, sier oppvekst- og kultursjef Jan Berglund.

Bardal kommunale barnehage legges ned til nyttår. Men foreldre ønsker å drive barnehagen videre selv om det er full dekning i kommunen uten barnehagen i Bardal, sier talsperson Anita Berg-Olsen.

- Vi ser et stort behov for barnehagetilbud her i bygda. Dermed føler vi oss presset og tvunget til å sette igang et arbeid med å starte en privat barnehage.

Vil ikke ha konkurrenter

I Norge skal alle barnehager behandles likt, det betyr at kommuner er pålagt å gi støtte også til private barnehager. Men dette misliker Leirfjord kommune. I et brev til kunnskapsdepartementet spør de hvor lite de kan gi i støtte til barnehagen. De ser på den som en konkurrent til egne barnehager forteller oppvekst- og kultursjef Jan Berglund i Leirfjord.

- Da kan vi jo i teorien få masse private barnehager som skal konkurrere med de kommunale, fordi kommunen ikke ønsker å ha barnehager alle plasser der folk bor.

 

Man hadde jo forventet at de hadde lagt ting til rette for unge familier, sånn at det skal bli lett å bo her.

Anita Berg-Olsen

Men foreldrene ønsker barnehage selv om politikerne ikke vil ha den. Nå reagerer foreldrene på holdninga til Leirfjord kommune.

- Man hadde jo forventet at de hadde lagt saker og ting til rette for unge familier, sånn at det faktisk skal bli lett å bo her, sier Anita Berg-Olsen til NRK.