Hopp til innhold

Nå skal de kutte i skole- og båttilbudet

Nordland er blant fylkene i Norge som rammes hardest av regjeringens nye inntektssystem. Nå varsler fylkesrådet kraftige kutt i neste års budsjett, som legges fram i dag.

Ferga Lovund og hurtigbåten Lurøyprinsessa utenfor Stokkvågen.

Nesten 80 prosent av budsjettet er samferdsel og utdanning.

Foto: Trond Danielsen

– Nesten 80 prosent av budsjettet vårt er samferdsel og utdanning. Da sier det seg selv hvor de største kuttene kommer, sier fylkesråd for plan og økonomi i Nordland, Beate Bø Nilsen (H), til NRK.

Hun legger ikke skjul på at innbyggerne i Nordland vil merke forskjell når fylkesrådet onsdag formiddag legger fram sitt forslag til budsjett for neste år.

Da regjeringas forslag til statsbudsjett ble lagt fram tidligere i oktober ble det klart at Nordland fylkeskommune må redusere budsjettet sitt med 375 millioner kroner.

Årsaken til de dramatiske kuttene er endringene i overføringene fra staten. Blant annet mener fylkeskommunen at de har større utgifter til båt- og fergedrift enn det regjeringa legger til grunn for å regne ut pengestøtten.

– Vi har fått endret inntektene våre ganske radikalt. Endringene har vært varslet, men at det skulle gi et så kraftig utslag for Nordland hadde vi ikke forventet. Vi er det fylket i Norge som kommer dårligst ut, forklarer Nilsen.

Sammen med resten av fylkesrådet har hun, i tiden etter at regjeringas forslag til statsbudsjett ble lagt fram, jobbet med å få budsjettet til å gå opp. Resultatet presenteres onsdag formiddag.

– Det har vært et ganske tøft arbeid for å få både budsjettet vårt og økonomiplanen i havn. Vi må skjære ganske kraftig ned over et fireårsperspektiv.

– Kuttene vil merkes

Tidligere har fylkesrådet i Nordland varslet en mulig nedleggelse av flere båt- og fergeruter.

Fylkesråden for plan og økonomi vil ikke være konkret på nøyaktig hvilke tilbud som nå forsvinner, men er helt klar på at kuttene vil merkes.

Beate Bø Nilsen

Fylkesråd for plan og økonomi, Beate Bø Nilsen (H), sier budsjettarbeidet har vært tøft.

Foto: Nordland fylkeskommune

Og da spesielt innenfor skole og samferdsel.

– Ja, for å få budsjettet til å gå opp må vi kutte mye på drifta. Men vi ser at vi ikke greier å ta alt på drifta, og må dermed forskyve en del investeringer i tid, som bygg og veier.

– Hvilke bygg er det snakk om?

– Det kan jeg ikke uttale meg om før budsjettet er vedtatt. Men at det vil være klare forskyvninger i veier og bygg er det ingen tvil om, sier Nilsen.

– Og kuttene kommer også når det gjelder hurtigbåt og ferge?

– Ja, det kommer kutt også der. På kort sikt må vi kutte på båtsiden, så får vi se hvordan vi gjør det på lengre sikt.

– Veldig bekymret

Da den blå regjeringas forslag til statsbudsjett ble lagt fram i oktober var flere kritisk til regjeringas prioriteringer.

Beate Bø Nilsen fra Høyre la ikke skjul på at hun ikke var helt fornøyd med sin egen regjering da hun fulgte presentasjonen av statsbudsjettet.

– Jeg føler at vi som er et langstrakt kystfylke har blitt dårlig hørt i regjeringens beregning av våre inntekter. Men jeg er ikke overrasket over at vi må kutte i tilbudet, for regjeringen har ønsket en dreining i fylkeskommunens oppgaver, sa hun til NRK i oktober.

Også fylkesrådsleder Tomas Norvoll fra Arbeiderpartiet var skuffet over tallene han fikk se.

– Jeg er bekymret, veldig bekymret. Nå må vi gjøre en jobb for at dette skal bli så lite dramatisk som mulig. Vi må gå igjennom tilbudet vårt og se hvilke ruter det er mulig å kutte i, eventuelt ta helt bort, sa Norvoll den gangen.

Høyres stortingsrepresentant Odd Henriksen var på sin side ikke enig i at statsbudsjettet fører til kutt i ferge- og hurtigbåttilbudet.

– Vi tilfører mye penger til samferdsel. Det som har vært en diskusjon har vært kostnadsnøkkelen innenfor ferge- og båtdrift. Det har vi sagt at vi skal komme tilbake til, sa Henriksen.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) og fylkesråd for plan og økonomi, Beate Bø Nilsen (H), kommenterer statsbudsjettet for 2015.

Se hele pressekonferansen fra 8. oktober der fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) og fylkesråd for plan og økonomi, Beate Bø Nilsen (H), kommenterer statsbudsjettet for 2015.