Hopp til innhold

Slutt på Autopass-rabatt på fergene: – Folk er forferdelig skuffet

Ordfører Elbjørg Larsen i Herøy har i dag fått mange telefoner fra sinte og skuffede innbyggere. At man igjen må betale 3600 kroner for å få Autopass-rabatt på fergene, provoserer mange.

Ferge legger fra kaia på Røst helt ytterst i Lofoten.

Nordland er Norges største fergefylke, og har mange viktige strekninger for befolkninga langs kysten. Her legger ferga fra kaia på Røst i Lofoten.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

I forbindelse med koronakrisen besluttet Stortinget å sette ned fergeprisene med 20 prosent. De besluttet også å redusere inngangssummen på Autopass fra 3600 kroner til 1200 på klasse 1.

Men fra og med onsdag 1. juli forsvinner de gunstige koronaordningene.

For å få halv pris på fergebilletten gjennom Autopass-ordningen, må altså de reisende igjen forhåndsbetale 3600 kroner. En sum mange mener er urimelig høy.

– Usolidarisk

Det mener også ordfører Elbjørg Larsen (Ap) i Herøy på helgelandskysten.

Ordfører Elbjørg Larsen er kritisk til at det har tatt så lang tid å få feilrettet mobilnettet sør i Herøy.

Elbjørg Larsen er ordfører i Herøy kommune på Helgeland.

Foto: Svein Lundestad / Herøyfjerdingen

– Forskuddsbetalinga er usolidarisk høy. Den gjør at de som har minst fra før ikke får bruke rabattordninga på ferga. Det kan vi ikke akseptere, sier ordføreren.

Ifølge Larsen er det mange som har trodd at inngangsprisen var senket permanent. Det trodde hun selv også.

– Når folk har blitt klar over at dette skulle fases ut igjen, har mange reagert. Jeg har fått mange telefoner fra sinte og skuffede mennesker i dag. Folk er forferdelig skuffet.

Elbjørg Larsen sier at hun i dag har tatt kontakt med Samferdselsdepartementet på vegne av sine innbyggere.

– Folk i Herøy har oppfordret ordføreren til å jobbe for å få ned prisen igjen, og det gjør jeg med glede. Jeg blir opprørt av hele ordningen og opprørt på vegne av befolkninga.

– Belastende

Også samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen (Sp) i Nordland reagerer. At inngangsprisen igjen økes, skjer mot hans vilje.

Bent-Joacim Bentzen, fylkesråd for samferdsel i Nordland, Senterpartiet (Sp)

Samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen (Sp) i Nordland.

Foto: Oliver Rønning / NRK

– Dette er en statlig ordning. Vi vil ha inngangssummen betydelig lavere, og håper de statlige myndighetene igjen kan se på dette. Vi vil uansett fortsette å presse på for å få inngangssummen ned på et akseptabelt nivå, påpeker Bentzen.

– Vi vet at det kan være en belastende høy sum for en privatperson å gjøre et innskudd på 3600 kroner for å kunne billettere gjennom Autopass. Det er ingen grunn til at ikke staten kunne holdt seg til et lavt innskuddsnivå, selv om takstene nå justeres tilbake til normalen.

Regjeringa svarer

NRK har kontaktet Samferdselsdepartementet for å få en kommentar til saken. Foreløpig har det ikke kommet noe svar.

Men statssekretær Ingelin Noresjø sier til Helgelands Blad at hensikten med Autopass er å få et felles system mellom riks- og fylkesveiferger, og at inngangsbilletten gir en god rabatt på enkeltreisene.

– Nedsatt inngangsbillett på Autopass var en del av forliket i Stortinget om korona-tiltak. En lavere inngangsbillett har en kostnad, som eventuelt kan føre til høyere billettpriser. Et mest mulig likt system er en fordel for alle bilister, sier Noresjø.

Noresjø mener at endringer som har konsekvenser for inntektene til stat, fylker, og rederier, må bli en del av arbeidet med statsbudsjettet.

Ingelin Noresjø

Ingelin Noresjø (KrF) fra Fauske er statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Foto: Arild Eskeland