Hopp til innhold

Mystisk skjelettfunn i turområde: – Personen kan ha blitt henrettet

Et nesten komplett skjelett ble funnet i forbindelse med et graveprosjekt i Bodø. Nå lurer de på om det kan stamme fra en henrettelse helt tilbake til år 1400.

Skjelettfunn Bodøsjøen

Det var et nesten komplett skjelett som ble funnet og gravd opp fra Bodøsjøen 14. august. Her er deler av det.

Foto: Politiet

De menneskelige levningene ble gravet opp av gravemaskinene, i forbindelse med byggingen av et jektemuseum i Bodøsjøen.

Siden funnet har fylkeskommunen jobbet iherdig med ulike teorier om hva som faktisk skjedde, og når og hvordan skjelettet havnet der.

– Man forventer jo at folk begraves på en kirkegård, så vi har måttet stille oss følgende spørsmål: hvem er det som ikke legges på kirkegård, spør arkeolog og seksjonsleder for kulturminner i fylkeskommunen, Geir Davidsen.

Slik Davidsen ser det, er det fire muligheter for hva som kan ha skjedd.

De har ikke utelukket drapsteorien, men ifølge Davidsen er det en eventuell henrettelse de ser som mest sannsynlig. Nå jobber fylkeskommunen og politiet med å finne ut av om det har eksistert en henrettelsesplass i Bodø.

Skjelettfunn Bodøsjøen

Det var i denne gropa skjelettet ble oppdaget.

Foto: Politiet

Kan være for gammelt for gjenbegravelse

Det arkeologene hittil kan si om personen er at det mest sannsynlig er en mann, som er rundt 1.75 høy. Det finnes ingen synlige spor av vold.

Tromsø Museum ga først beskjed til fylkeskommunen at skjelettet stammet fra år 1714. Da planla de en gjenbegravelse, noe både fylkeskommunen og Tromsø Museum ønsket av respekt.

Kranie Bodøsjøen

Her graver de opp kraniet fra Bodøsjøen.

Foto: Nordland fylkeskommune

Men ved nærmere undersøkelser av marint protein på skjelettet, fant museet at også 1400-tallet var en sannsynlig datering. Det vil ha stor betydning for hva som vil skje med skjelettet.

I 1905 fikk nemlig Norge en lov som gir et automatisk vern for alle kulturminner fra tiden før den norske reformasjonen i 1537.

– Hvis det viser seg at skjelettet er førreformatorisk er det automatisk fredet etter kulturminneloven, og vil derfor ikke bli gjenbegravd, forteller rådgiver for forvaltningsarkeologi Keth Lind ved Tromsø Museum.

Derfor vil de nå dobbeltsjekke, for å kunne konstatere en datering. Lind forteller at de hittil ikke har fått skjelettet tilsendt fra Bodø, og at arbeidet med dateringen vil foregå utover høsten.

Skjelettfunn i Bodøsjøen

Politiet sperret av området i forbindelse med skjelettfunnet.

Foto: Politiet

Arkeolog Davidsen håper funnet kan føre til at de ved tilsvarende funn i framtiden vil kunne si noe om det større bildet.

– Vi får kanskje aldri vite nøyaktig hva som skjedde med denne personen. Men forhåpentligvis kan dette være en liten brikke i historien. Kanskje er det andre som finner deler av puslespillet, som gjør at vi kan finne en sammenheng senere, sier Davidsen.