Hopp til innhold

Ordfører klager over at mer skog vernes – får beskjed om å slutte å sutre

Miljødirektoratet foreslår vern av 19 områder på Helgeland. Mens Naturvernforbundet jubler, mener ordfører Harald Lie staten ødelegger for lokalt næringsliv.

Arbor sponfabrikk

Hjørnesteinsbedriften Arbor ligger i Hattfjelldal kommune, de kan bli rammet av skogvernet.

Foto: Line Venn / Norsk Skogbruk

NRK har tidligere skrevet om trevirkebedriften Arbor i Hattfjelldal som er omringet av skog de ikke får benytte seg av.

Årsaken var vern av skogsområder.

Nå foreslår Miljødirektoratet vern av ytterligere 19 nye områder på Helgeland.

– Det er meget artsrike skoger som nå foreslås vernet, skriver Miljødirektoratet på egne nettsider.

Det skal være snakk om vern av cirka 49,8 kvadratkilometer. Av dette er litt over halvparten produktiv skog.

Ordfører i Hattfjelldal, Harald Lie (SP), er svært kritisk til det nye forslaget. Han mener det er ødeleggende for det lokale næringslivet.

Harald Lie

– Vernet vil ha stor innvirkning på kommunen, sier ordfører i Hattfjelldal, Harald Lie.

Foto: Privat

Lite verdier igjen lokalbefolkningen

Spesielt peker han på sponprodusenten Arbor som livnærer seg av å utnytte skogen i nærområdet.

– Alt område som er foreslått vernet er brukt til skogsdrift, selv om de verneverdige artene fortsatt blir funnet i områdene, sier han.

Når slike skogsområder blir statlig vernet, blir det vanskeligere å drive næringsliv i Nordland, ifølge ordføreren.

Flere av de 19 områdene som er foreslått vernet ligger i Hattfjelldal kommune i Nordland.

Skaper usikkerhet

Han mener forslaget vil hemme de internasjonale konkurransemulighetene til den lokale hjørnestensbedriften. Verdiene går dermed ikke til lokalbefolkningen, men til statskassen.

Ifølge ordføreren burde det være mulig å verne områder, men fortsatt utnytte ressursene.

Det er viktig å skape tillit til hele vernesystemet.

– Om det vernes privat vil det fortsatt ligge i grunneierens og lokalbefolkningens hender, sier ordføreren.

– I tillegg skapes det stadig mer usikkerhet i bedriftens bærekraft når flere og flere områder blir vernet uten noen form for kompensasjon.

Hogstentreprenørene i Numedal har kun jobbet med å rydde vindfelt skog det siste halvåret.

Hattfjelldal har drevet med trevirke siden 1800-tallet, men stadig mer vern av skog skaper problemer for hjørnesteinsbedriften Arbor.

Foto: Anders Haualand / NRK

Ønsker konsekvensutredning

Senterpartiordføreren mener en konsekvensutredning er nødvendig før videre verning av områder på Helgeland.

– Det er tippet over en grense og det burde vært en konsekvensutredning før ytterligere vern.

– Det er synd at miljødirektoratet ikke tar mer hensyn til de folkevalgte, sier Lie.

Han mener interesseorganisasjoner som Naturvernforbundet blir vektlagt for mye i slike saker.

Tull og tøys

Truls Gulowsen er leder i Naturvernforbundet og er sterkt uenig i Lies uttalelser.

Truls Gulowsen, Naturvernforbundet

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, mener flere områder som burde vært vernet

Foto: Marte Iren Noreng Trøen

– Det er bare tull og tøys at dette vil hindre næringsliv og bosetting i Helgeland. Det er snakk om et pittelite område.

– Vi trenger mer vern, ikke mindre, sier lederen.

Han mener det fortsatt er gode muligheter for å drive skogsdrift i nærheten av Arbor og Hattfjelldal.

– Disse områdene har det ikke vært hogd i tidligere og det er derfor store miljøkvaliteter, sier han.

Derfor er akkurat disse områdene verneverdige.

Les også Sender vannet forbi turbinene uten å lage strøm: – Det er grusomt å se på

Her renner vannet forbi magasinene.

Redusert forslag

Miljødirektoratet ville egentlig foreslå å verne 29 områder, men dette ble altså redusert med ti.

Det er gjort hovedsakelig for å ivareta samfunnsmessige interesser, skriver miljødirektoratet.

– Arbor og Hattfjelldal har allerede redusert forslaget kraftig. Jeg håper de slutter å klage over det tiltaket som ligger på statens bord, sier lederen i Naturvernforbundet.

Nordland er et av fylkene med flest vernede områder. Ifølge Gulowsen har ikke det noe å si.

– Nordland er kanskje det mest vernede fylke, men det er også tynt befolket. Det betyr at det heldigvis er gode muligheter til å verne flere områder, sier han.

Verneområder er ikke problemet

Ifølge Gulowsen er det en misforstått påstand at vern fører til næringsproblemer. Det som fører til næringsproblemer, er ikke-bærekraftig drift.

– Hattfjelldal og Arbor må begynne å ta bærekraft på alvor og slutte å sutre.

Videre opplyser Gulowsen om områdene i det nåværende verneforlaget, er områder som ikke vil bli hugd, da det er for bratt.

– Det er likevel bra at de bli vernet.