Bor midt i skogen – klarer ikke skaffe nok trær til bygdas hjørnesteinsbedrift

Trevirkebedriften Arbor i Hattfjelldal er omringet av skog, men får ikke lov til å hugge den. For hjørnesteinsbedriften betyr det stadige nedskjæringer og oppsigelser. – Forkastelig og meningsløst, mener Sp.

Arbor i Hattfjelldal

Hattfjelldal har drevet med trevirke siden 1800-tallet, men stadig mer vern av skog skaper problemer for hjørnesteinsbedriften Arbor, som må reise stadig lengre vekk for å få tak i trær.

Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009

Helt sør i Nordland, like ved grensen til Sverige og Trøndelag, ligger Hattfjelldal kommune med sine 1363 innbyggere.

For reisende kan kommunesenteret passeres i løpet av et knapt minutt. Deretter fortsetter veien innover i skogslandskapet.

– Vi bor midt i skauen, midt i «the middle of nowhere», sier Bjørn Jarmund, daglig leder ved sponplatefabrikken Arbor.

Bedriften, som er den klart største i Hattfjelldal, ble etablert i 1956 på grunn av enkel tilgang til tømmer. I dag har de 70 ansatte. Men for ett år siden var de flere.

– Vi har vært nødt til å redusere arbeidsstokken med ti prosent i løpet av året som har gått.

Hattfjelldal sentrum med rådhuset til høyre i bildet

Hattfjelldal sentrum består av et rådhus, en bank, et sykehjem, noen dagligvarebutikker og ei sameskole.

Foto: (CC) CATO EDVARDSEN / WIKIMEDIA COMMONS

Nedbemanningsrunden er den siste i en rekke av flere for trevirkebedriften de siste årene. Bakgrunnen for nedskjæringene er direkte knyttet til mangelen på tømmer.

– Det er blitt vernet stadig mer skog rundt oss. I tillegg er store areal båndlagt i påvente av utredning for vern. Vi blir vernet inne, sier Jarmund som forteller at de må kjøre stadig lengre avstander for å få tak i nok trær.

Slipper unna

Fylkesråd for næring i Nordland Ingelin Noresjø (KrF) mener skogdrivere i områder som er foreslått vernet er i en uholdbar situasjon.

Ingelin Noresjø

– Statskog eier skog for det meste skog i Trøndelag, Nordland og Troms. Og hvis staten tar det meste av vernet på egen grunn, slipper resten av landet unna, argumenterer fylkesråd Ingelin Noresjø.

Foto: Susanne Forsland / Nordland fylkeskommune

– Vernet båndlegger skog før det er avgjort hvilke områder som faktisk skal vernes. Noe som går sterkt ut over næringslivet i mindre distriktskommuner.

Noresjø er ikke imot målet om ti prosent skogvern i Norge, men mener det må fordeles på en annen måte rundt i landet.

– Bare for hjørnestensbedriften Arbor i Hattfjelldal alene kan en båndlegging av skog bidra til at mange arbeidsplasser går tapt. Det vil jeg ikke som næringsråd akseptere.

Ber regjeringen ligge unna Nordland

Noresjø får støtte fra Senterpartiet på Stortinget.

– Dette er helt forkastelig i ei tid hvor skognæringen i Nordland trenger areal. Nordland har allerede tatt et stort ansvar for å verne. I min egen kommune Saltdal har vi nesten 70 prosent vern. At industrien ikke kan bruke sine nærmeste ressurser er helt meningsløst, sier stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp).

– Blir grundig vurdert

I Hattfjelldal opplever de at skogvernet nå står i veien for de klimavennlige produktene de vil fortsette å lage.

– Det innebærer mer transport på veiene og unødig lange fraktavstander. Vi vil lage kortreiste og miljøvennlige produkter, men tvinges ut på veiene for å hente inn skog andre steder, sier Bjørn Jarmund, som ber regjeringen ta grep.

Statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet sier han forstår bedriftens syn og at de vil ta hensyn til innspillene i de videre utredningene av vern.

– Det blir tatt hensyn og grundig vurdert, alt dette. Men vi er pliktige til å følge opp et stortingsvedtak om å kartlegge og utrede, og det gjør vi nå, sier Hamar.

– Skogvern er ei ordning som et bredt flertall i Stortinget er opptatte av og det handler om å verne viktige truede arter og naturtyper, gammel skog og en del av historien til Norge, som ligger i skogen.

vernet skog i Norge

Areal av verneområder, fordelt på fylker. Fra rapporten «Evaluering av norsk skogvern i 2016» (NINA).

Foto: Graf fra NINA-rapport