Mener kommunen avlyste meklingsmøte fordi William sto frem i mediene

William Rosenvinge (28) sto fram i mediene og fortalte om det han mener er grov mobbing i skoletida. Nå mener advokaten hans at William straffes for å ha stått fram.

William Rosenvinge

William Rosenvinge er skuffet over det han mener er tynne argumenter for at det planlagte meklingsmøtet ble avlyst.

Foto: Paal Wergeland / NRK

28 år gamle William Rosenvinge har saksøkt Sortland kommune med et krav på over to millioner kroner for mobbingen han ble utsatt for gjennom barndommen. Nå har kommunen trukket seg fra meklingsmøtet, og det går mot rettssak i mai.

Elevundersøkelsen fra 2017 viser at mer enn 50.000 elever blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere.

– Jeg har blitt diagnostisert med Posttraumatisk stresslidelse (PTSD), som er satt i sammenheng med hva jeg har vært utsatt for, fortalte Rosenvinge tidligere til NRK.

Opprinnelig var det planlagt en rettsmekling i forbindelse med saken, men fredag meldte Sortland kommune fra om at de trekker seg fra meklingsmøtet.

– At kontakten hans med mediene brukes som argument mot rettsmekling føler han er et forsøk på å kneble ham. Det viser hvilken enorm belastning det innebærer å ta kampen mot en kommune i en mobbesak, skriver advokat Svein Kjetil Svendsen i en e-post til NRK.

Hvorvidt de ble enige om å avlyse meklingen eller ikke, er partene uenige om.

– Jeg vil ikke si at det er noe vi ble enige om. Det er stor avstand, men det er ikke dermed slik at mekling uansett ikke ville kunne ført frem, sier han.

– Enige om at rettsmekling ikke er formålstjenlig

Juridisk direktør Thomas Myran i Protector forsikring har en annen oppfatning av hva som har skjedd i forbindelse med at rettsmeklingen er avlyst. (Selskapet representerer Sortland kommune i saken.)

– Partenes advokater har snakket sammen, og kommet til at slik bevissituasjonen er nå, er ikke rettsmekling formålstjenlig, sier han.

Thomas Myran

Juridisk direktør i Protector forsikring, Thomas Myran representerer Sortland kommune i saken.

Foto: Terje Haugnes / NRK

– Har dette noen sammenheng med Rosenvinges opptreden om mobbing i mediene?

– Verken kommunen eller Protector ønsker å prosedere saken i mediene. Saksøker må gjøre som han ønsker. Avlysning av rettsmeklingen er gjort ut ifra bevissituasjonen i saken, hvor begge parters advokater oppfatter at det ikke ville vært mulig å komme til en løsning.

Myran opplyser at saken nå vil gå som normalt i rettsapparatet. Saken er berammet den 22. og 23 mai i Vesterålen tingrett.

Mener han straffes for å gå ut i mediene

En sivil tvist løses ved hjelp av rettsmekling i stedet for hovedforhandling og dom. Her kommer man frem til en avtale gjennom bruk av en mekler. Dette er ansett å være en raskere, mer effektiv og billigere måte å løse konflikten på.

– Rettsmekling var noe begge samtykket til. Min klient sitter nå igjen med en følelse av at kontakten med mediene er en del av årsaken til at man ikke går i dialog, sier Svendsen.

Svendsen forteller at hans klient, William Rosenvinge, har samtykket til at de skulle forsøke rettsmekling.

Advokat Svein Kjetil Lode Svendsen

Advokat Svein Kjetil Svendsen og hans klient William Rosenvinge vil nå forberede sivilsaken som skal gå for retten i mai.

Foto: Jørn Norstrøm / NRK

– Frem mot mai vil vi jobbe for å vise hvor omfattende og alvorlig mobbingen har vært på Sortland skole i denne perioden og for William, og de konsekvensene det har hatt for hans liv, sier Svendsen.