Mener «skandalehelikopter» er en av våre største utfordringer

Forsvarssjefen tegner et mørkt bilde av helikoptersituasjonen til sjøs.

Bruun-Hansen og Søreide

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

I dag la forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fram Forsvarets årsrapport for 2017.

Han skisserer en mørk framtid for de mye omtalte NH90-helikoptrene, som han omtaler som hans største bekymring på materiellsiden i Forsvaret.

– Vi må finne en løsning på helikoptersiden til Kystvakten og fregattene. Det ser jeg ikke at det er rom for å gjøre innenfor gjeldende langtidsplan.

For det topp moderne helikopteret NH90 har skapt hodebry for Forsvaret og norske politikere. Det er 17 år siden Norge bestemte seg for å kjøpe 14 av helikoptrene. Bare halvparten er levert.

NH90 tar av

Innføringen av NH90 har vært langt mindre smertefri enn ventet.

Foto: Kystvakta

Ingen alternativer

Vedlikeholdskostnadene og kompleksiteten har vært langt større enn man hadde planlagt for, noe som sørger for langt færre flytimer enn det som skulle ha vært levert.

Noen av helikoptrene skulle brukes som våpenplattform på fregatter, mens andre som oppsyn og beredskap hos Kystvakten. Nå er de sterkt forsinket, og Bruun-Hanssen har tidligere foreslått at de helikoptrene skal prioriteres til fregattene.

Det forslaget omtalte han også fra talerstolen i dag.

– Alternativstudien som ble gjennomført, viser at det ikke finnes reelle alternativer til NH90 på fregattene. Derfor har jeg anbefalt at helikoptrene prioriteres her, sa Bruun-Hanssen.

Fregatten KNM «Fridtjof Nansen» på vei opp Oslofjorden

Forsvarssjefen foreslår at helikoptrene prioriteres til fregattene, som KNM Fridtjof Nansen.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Det var i februar at forsvarssjefen lanserte forslaget om å prioritere helikoptrene bort fra Kystvakten. Der fryktet man at det kunne svekke beredskapen til havs.

– Uten kompenserende tiltak vil det gi oss nedsatt styrke til å drive kystkontroll. Det vil svekke søk- og redningsberedskapen, spesielt i Barentshavet, sa stabssjef Morten Nyheim Jørgensen i Kystvakten i februar.

Og det er fiskerne som kanskje er mest avhengige av beredskapen til havs i tilfelle noe skulle skje.

– Vi snakker tross alt om et havområde som er seks ganger større enn Fastlands-Norge, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Uten helikoptre i Kystvakta

Bruun-Hanssen understreker tirsdag at helikopteret er viktig også for Kystvakten, men at det til dette bruket finnes alternativer.

– Min anbefaling er at vi forfølger disse alternativene og sikrer en bedre oppdragsløsing også i Kystvakten.

Fram til 2014 kunne Kystvakten bruke Lynx-helikoptrene, men da hadde Lynx allerede vært gjennom to levetidsforlengelser og måtte utfases. Årsaken var ifølge Forsvarsdepartementet både alder og mangel på reservedeler. Etter at det siste av de gamle Lynx-maskinene ble utfaset i slutten av desember 2014, har kystvakten vært uten operativt helikopter.

Det topp moderne NH90-helikopteret skulle være en drøm i lufta, men det har vist seg å være så store problemer med helikopteret at så mange som en av fire piloter i vinter har valgt å slutte i Forsvaret.

Kravene til vedlikehold og mangel på teknikere gjør at pilotene mister tid de skulle ha brukt på å fly.