Meldte seg ut av Den norske kirke

984 personer i Nordland meldte seg i løpet av august ut av Den norske kirke. På landsbasis var tallet 25.743. De fleste utmeldte er menn i alderen 20-39 år. Den sterke økningen i antall utmeldinger kommer som følge av et nytt, elektronisk utmeldingssystem. Totalt har Den norske kirke 3,9 millioner medlemmer.