Læretida over for SV

SV var ikke godt nok trent da de fikk regjeringsmakt for tre år siden. Når partiet nå skal være med i en ny rød-grønn regjering, er det et parti som er mer trygge på maktutøvelse.

SV i Lofoten

Liv Hauknes, Geir-Ketil Hansen og Bård Vegard Solhjell

Foto: Per Mikal Hilmo

Dette vil føre til et mer smidig parti, noe som kan føre til at SV kan komme til å tilpasse seg Ap og SP sitt syn på oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen.

Kommentatorbanner Knut Eirik Olsen
Foto: NRK

Valget i Nordland for SV var en vekker fordi velgerne i industrikommunene viste at de vil ha en mer pragmatisk holdning til olje- og gassleting i nord. SV vil tilbake som et større parti i Nordland, og da må kursen justeres.

Sv på kanten av stupet

At SV i løpet av valgnatta var i ferd med å falle ut i Nordland og i hele Nord-Norge, måtte føles katastrofalt for partimedlemmene.

SV har slitt i valgkampen, og dette ble reflektert i valgresultatet. Senterpartiet var mer på hugget, og fikk betalt, selv om også SP var i faresonen for å falle ut av Stortinget.

Blå vind i nord

Ved siden av FrP, som gjorde et historisk valg med tre representanter på tinget, var det Høyre som kunne juble høyest blant de borgerlige. De hadde ferten av to representanter en periode, men drømmen forsvant da Narvik og Bodø kom med sine resultater.

Valgets vinnere var FrP og Ap, men Ap må kunne trekkes fram etter at de fikk et sterkt fjerdemandat. Ap har fått drahjelp fra Stoltenberg og Giske som har gitt store pengesummer til Nordland.

Dette er godt å ta med seg inn i de neste fire årene som regjeringsparti, men etter at velgerne i Nordland har opplevd en svært sentralstyr valgkamp, må Ap og alle andre parti ved neste valg legge opp til at velgerne lokalt føler de har innflytelse på hva som skal diskuteres.

Ved neste valg vil ikke milde gaver være nok. Uten identifikasjon, vil valgdeltakelsen fortsatt falle, og i Nordland til under 70 prosent.