Kystverket dumpet miljøfarlige batterier – nå har oppryddingen startet

Kystverket har hentet opp 90 miljøfarlige batterier langs hele kysten i en oppryddingsaksjon i år. Men Samferdselsdepartementet frykter at det ligger flere batterier i havet.

Gamle batterier fra fyrlykter ved Skorpeskjær

MULIGE MILJØBOMBER: Dykkere henter opp gamle batterier fra fyrlykter ved Skorpeskjær i Rennesund. Helt fram til 1990-tallet var det ikke uvanlig at disse batteriene inneholdt kvikksølv.

Foto: Arne Reinertsen

Miljøfarlige engangsbatterier ble i 30 år dumpet i havet ved Kystverkets fyrlykter og lanterner etter bruk. NRK fortalte i mai om at batterier som trolig inneholdt kvikksølv ble dumpet ulovlig.

Sportsdykkere i Møre og Romsdal fant gamle engangsbatterier som var dumpet ved ei fyrlykt i fjor. Kystverket ble gjort oppmerksom på dette og satte i gang ei kartlegging for å rydde opp.

I løpet av året er 90 miljøfarlige batterier hentet opp. Men Samferdselsdepartementet frykter at det ligger flere batterier i havet.

– Vi kan ikke utelukke at det finnes flere batterier, forteller statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom-Christer Nilsen til NRK.

Han forteller at det i hovedsak er gamle blybatterier som er hentet opp.

– Vi er jo ikke begeistret for at denne dumpingen i sin tid fant sted, men er fornøyd med at Kystverket har ryddet opp det vi kjenner til til nå, sier Nilsen.

I Nordland med sin lange kyst, og 148 lykter der slike batterier kunne ha vært brukt, er det ikke funnet noen.

– Det kan ha vært en annen type praksis i Nordland, konstaterer han.

Engangsbatteri fra fyrlykt

Engangsbatteri fra fyrlykt hentet opp fra havet ved Skorpeskjær i Rogaland.

Foto: Arne Reinertsen

Må sørge for at ting ikke havner i havene

Batteriene ble brukt i en 20-årsperiode fra 1970-tallet på om lag 500 fyrlykter og lanterner langs norskekysten.

Kystverket brukte flere typer, men én som nevnes ofte er sink/lut-batterier og noen av disse inneholdt kvikksølv. At Kystverket har funnet relativt få batterier ser Verdens naturfond på som helt naturlig.

Fredrik Myhre, Fiskeri, og havmiljørådgiver WWF, Verdens naturfond

Fiskeri og havmiljørådgiver Fredrik Myhre i Verdens naturfond (WWF).

Foto: Ivan Tostrup copyright

– Det vitner egentlig bare litt om hvor vanskelig det er å rydde opp når ting først havner på havbunnen. Det skal ganske store ressurser til for å lokalisere ting man har dumpet, og ikke minst få det opp igjen, sier fiskeri- og havmiljørådgiver Fredrik Myhre i Verdens naturfond (WWF).

Myhre mener dette er et godt eksempel på at det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at ting ikke havner i havet i utgangspunktet. Dette er absolutt farlige og giftige stoffer for naturen.

Samferdselsdepartementet oppfordrer dykkere og andre som finner slike batterier til å ta kontakt med Kystverket, men ikke røre batteriene.

Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.